2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

Yönetmeliğin kapsam maddesinde belirtildiği üzere ve en genel tabirle 0,5 Bar’ın üstünde basınç oluşturan tüm ekipmanları kapsamaktadır. Yönetmeliğin kapsam maddesinde, ilgili olabilecek diğer yönetmeliklerin kapsamında olan ürünlere (2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşınması (ADR) veya 75/324/AT Aerosol Kaplar Yönetmeliği vb.) uygulanmaması gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğini kapsadığı ürünleri sektörel bir gözle bakmak gerekirse aşağıda listelenen ekipmanların bu kapsamda değerlendirilebileceğini söylemek mümkün.

Tanklar,

Tanklar PED

 • Basınçlı asit tankları,
 • Gaz tankları
 • Asetilen tankları
 • Sınai gaz tankları
 • Kriyojenik tanklar
 • Hava tankları
 • LPG Tankları
 • Hidrofor ve Genleşme Tankları
 • Sanayi Gazı Depolama Tankları
 • Boyler/Akümülasyon Tankı

Kazanlar,

 • Kalorifer Kazanları
 • Sıcak Su Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Buhar Kazanları
 • Ütü Kazanı
 • Boyama Kazanı
 • Buharlı Pişirme Kazanı
 • Isıtma Kazanları
 • Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü
 • Yanmalı Kazanlar
 • Su Borulu Kazanlar
 • Silindirik Kazanlar

Diğer Basınçlı Kaplar

Diğer Basınçlı Kaplar

 • Kompresörler,
 • Gaz tüpleri
 • Yangın Söndürme Tüpleri
 • Basınçlı Pişiriciler (Düdüklü tencere)
 • Boru hatları
 • Isı Değiştiriciler (Eşanjörler)
 • Hidrolik akışkan devreleri
 • Pnömatik akışkan devreleri
 • Soğutma üniteleri
 • Hidroforlar
 • Endüstriyel Otoklav
 • Kontrollü basınç düşürücü
 • Emniyet Valfi
 • Vanalar

2014/68/AB Yönetmeliğinin Uygulamaları

Bildiği üzere 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği de, ürünlerin serbest dolaşıma sokulabilmesi ve piyasaya arz edilebilmesi için uygulanan CE işareti yönetmeliklerinden birisidir.  Bu boyutuyla bakıldığında ürünlerine gerek yurtiçi gerekse Avrupa Birliği üye ülkelerinde piyasaya arz edecek üreticiler için zorunluluk teşkil etmektedir.

Yeni yaklaşım yönetmelikleri gereği, sadece ürünü üreten tarafların değil, üretimini kendisi yapmayan ama ürünü kendi markasıyla piyasaya arz edecek üreticiler için de artık CE işaretlemesi zorunlu kılınmaktadır.

Avrupa Birliği üye ülkelerindeki bu zorunlulukların ötesinde, 2014/68/AB yönetmeliğine göre CE işaretinin iliştirilmesi, küresel boyutta da bilinirliğe sahip bir uygulama halini almıştır. Bu yüzden sektörel anlamda da önemli derecede prestiji ve marka değerini ifade etmeye başlamıştır.

2014/68/AB Yönetmeliği Kapsamında Üreticilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Ürünlerine CE işareti iliştirmek isteyen üreticiler veya marka sahipleri öncelikle ürünün kategorisini belirlemek durumundalar. Bu kategorizasyon; ekipmanın türüne, içinde basıncı oluşturan akışkanın tehlike sınıfına ve ürünün çalışma basıncına göre belirlenmektedir. İlgili kategori belirlendikten sonra o kategoriye karşılık gelen modül seçeneklerinin ve üretim tipine göre de modüllerin belirlenmesi gerekmektedir. Keza bu modüller, hem üreticinin hem de onaylanmış kuruluşun görevlerini net şekilde belirlemektedir.

Aşağıda yönetmeliğe göre hazırlanmış kategorilere karşılık gelen modüllerle ilgili tabloyu bulabilirsiniz.

Kategori=Modül
Kategori I=Modül A
Kategori II=Modül A2

Modül D1

Modül E1

Kategori III=Modül B (Tasarım Tipi) + Modül D

Modül B (Tasarım Tipi) + Modül F

Modül B (İmalat Tipi) + Modül E

Modül B (İmalat Tipi) + Modül C2

Modül H

Kategori IV=Modül B (İmalat Tipi) + Modül D,

Modül B (İmalat Tipi) + Modül F, Modül G, Modül H1

ped-blog