Yapı-Malzemeleri-Bulgarıstan

305/2011/EU Yapı Malzemeleri Regülasyonundaki Sofya ofisimize de yetkimizi aldık…

Szutest Büyüyor, Dünya Küçülüyor mottosuyla çıktığımız bu yolculukta, ülkemizi tüm Dünya’da temsil edecek olmanın heyecanı ile çalışıyoruz. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında CE markalama maksatlı uygunluk değerlendirme hizmetlerimiz veya bilinen adıyla CE belgelendirme hizmetlerimizi, çok daha geniş alana taşımış bulunmaktayız.

Hem Szutest hem de ülkemiz adına dev bir adım daha atarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki ofisimiz Szutest Ltd.’ye 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş yetkisi almayı başardık. Bu başarı ile, Türkiye’de kurulmuş tüm onaylanmış kuruluşlar arasında ilk ve tek olmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Bir ilki başarmanın ötesinde, 2765 numaralı onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen Szutest bu yönetmelik kapsamında, tüm Avrupa sınırları içerisinde en geniş yetkiye sahip olan kuruluşlardan birisi haline geldi. Toplamda 150’e yakın standardı içeren kapsamımız tüm Dünya’ya hizmet verebilecek genişliğe sahip.

Peki, Szutest Sofya hangi ürünlerde CE markalama yetkisine sahip?

Onaylanmış kuruluş olarak, üreticilerin ürünlerine CE markası iliştirmesi için gerekli olan belgeleri yayınlamak adına başlıca yetkilerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Yapı-Kimyasalları

Hem yapı kimyasallarının çeşitliliği hem de ülkemizdeki üretim hacmini göz önünde bulundurarak aşağıdaki standartlara göre CE belgelendirme yetkisine sahibiz,

 • EN 1504-2 – Beton için yüzey koruma sistemleri
 • EN 1504-3 – Yapısal ve yapısal olmayan tamir
 • EN 1504-4 – Yapısal bağ
 • EN 1504-5 – Beton enjeksiyonu
 • EN 1504-6 – Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması
 • EN 1504-7 – Donatının korozyondan korunması
 • EN 934-2 –  Beton kimyasal katkıları
 • EN 934-3 – Kâgir harcı için kimyasal katkılar
 • EN 934-4 – Ön germe çeliği için şerbet katkıları
 • EN 934-5 – Püskürtme beton katkıları
 • EN 998-2 –  Kâgir harcı
 • EN 13813 – Şap malzemeleri ve zemine uygulanan şaplar
 • EN 13454 – Şap malzemesi olarak kullanılan Kalsiyum sülfat esaslı kompozit bağlayıcılar ve fabrika yapımı karışımlar
 • EN 15651-1 – Binaların dış cephe elemanlarında kullanılan derz sızdırmazlık malzemeleri
 • EN 15651-2 – Binaların cam kısımlarında kullanılan derz sızdırmazlık malzemeleri
 • EN 15651-3 – Binaların ıslak mekânlarında kullanılan derz sızdırmazlık malzemeleri
 • EN 15651-4 – Yaya yollarının döşeme derzlerinde kullanılan derz sızdırmazlık malzemeleri

Çimento, agrega, sıva ve beton yardımcı ürünleri

 • EN 14647 – Kalsiyum alüminatlı çimento
 • EN 197-1 – Genel çimentolar
 • EN 14216 – Çok düşük ısılı özel çimentolar
 • EN 413-1 – Harç çimentosu
 • EN 459-1 – Yapı kireci
 • EN 450-1 – Betonda kullanılan uçucu kül
 • EN 15167-1 – Beton, harç ve şerbette kullanım için Öğütülmüş yüksek fırın cürufu
 • EN 13263-1 – Betonda kullanılan silis dumanı

Duvarcılık-Ürünleri

 • EN 771-1 – Kil Kâgirler
 • EN 771-2 – Kireç kumtaşı kâgirler
 • EN 771-3 – Beton kâgirler
 • EN 771-4 – Gaz beton kâgirler
 • EN 771-5 – Yapay taş kâgirler
 • EN 771-6 – Doğal Taş kâgirler

Yol-İnşaat-Ürünleri-ve-Asfalt

 • EN 12591 – Kaplama sınıfı bitümler
 • EN 13808 – Katyonik bitüm emülsiyonları
 • EN 13924 – Sert döşeme tipi bitümler
 • EN 14023 – Polimer modifiye bitüm
 • EN 15322 – Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcılar
 • EN 13108-1 – Beton asfalt
 • EN 13108-2 – Asfalt çimentolar
 • EN 13108-3 – Yumuşak asfalt
 • EN 13108-4 – Sıcak silindirlenen asfalt
 • EN 13108-5 – Taş mastik asfalt
 • EN 13108-6 – Mastik asfalt
 • EN 13108-7 – Gözenekli asfalt

Yangın-Alarm-Sistemleri

 • EN 54-2 – Kontrol ve gösterge tertibatı
 • EN 54-3 – Yangın alârm cihazları – Ses cihazları
 • EN 54-4 – Güç besleme teçhizatı
 • EN 54-5 – Isı detektörleri – Nokta detektörler
 • EN 54-7 – Duman algılayıcılar
 • EN 54-10 – Alev detektörleri
 • EN 54-11 – Elle çalıştırılan alârm cihazları
 • EN 54-12 – Duman detektörleri
 • EN 54-16 – Sesli alarm kontrolü ve gösterge donanımı
 • EN 54-17 – Kısa devre izolatörleri
 • EN 54-18 – Giriş/çıkış cihazları
 • EN 54-20 – Duman çekmeli detektörler
 • EN 54-21 – Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı
 • EN 54-23 – Yangın alarm cihazları- Görüntülü alarm cihazları
 • EN 54-24 – Ses alarm sistemi bileşenleri – Hoparlörler
 • EN 54-25 – Radyolink kullanan bileşenler

Yangınla-Mücadele-Ürünleri

 • EN 671-1 Yarı sert hortumlu sabit yangın söndürme sistemleri
 • EN 671-2 Yassı hortumlu sabit yangın söndürme sistemleri
 • EN 12101-1 – Duman engelleri
 • EN 12101-2 – Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri
 • EN 12101-3 – Güçle çalışan duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri
 • EN 12101-6 – Basınç farkı gösteren duman ve ısı kumanda sistemleri
 • EN 12101-7 – Duman kanal kesitleri
 • EN 12101-8 – Duman kontrol kapakları
 • EN 12101-10 – Duman ve ısı kontrol sistemleri – Güç kaynakları

Yapısal-Metal-Ürünler-ve-Çelik-Yapılar

 • EN 10025-1 – Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri
 • EN 10210-1 – Sıcak haddelenmiş çelik borular
 • EN 10219-1 – Soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş çelik borular
 • EN 15088 – Yapısal amaçlı alüminyum ve alüminyum alaşımları
 • EN 1090 – Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları
 • EN 13479 Yapısal amaçlı Kaynak sarf malzemeleri
 • EN 14399-1 Ön yüklemeli yapısal civatalama birleşimleri
 • EN 15048-1 Ön yüklemesiz yapısal civatalama birleşimleri

Bacalar

 • EN 1856-1 – Metal bacalar için kurallar
 • EN 13084-5 – Tuğla astarlar için malzeme
 • EN 13084-7 – Tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelikler
 • EN 14471 – Duman yolu plastik astarlı baca sistemleri
 • EN 14989-1 – sızdırmazlığı sağlanmış ısıtma uygulamaları
 • EN 14989-2 – Sızdırmazlığı sağlanmış uygulamalar için borular ve hava temin kanalları

Aydınlatma-Direkleri

 • EN 40-4 – Betonarme ve ön gerilmeli beton aydınlatma direkleri
 • EN 40-5 – Çelik aydınlatma direkleri
 • EN 40-6 – Alüminyum aydınlatma direkleri
 • EN 40-7 – Polimer kompozitlerle güçlendirilmiş aydınlatma direkleri

Geotekstil-Ürünler

 • EN 13249 – Yolların ve trafik ile ilgili diğer alanların (demiryolları ve asfaltlı alanlar hariç) inşaatında kullanım
 • EN 13257 – Katı atık bertaraf yerlerinde kullanım
 • EN 13265 – Sıvı atık depolama projelerinde kullanım
 • EN 13250 – Demiryolu inşaatında kullanım
 • EN 13251 – Toprak işleri, temeller ve istinat yapılarında kullanım
 • EN 13252 – Drenaj sistemlerinde kullanım
 • EN 13253 – Erozyon kontrol işlerinde (kıyının korunmasında, kanalın koruyucu kaplamasında) kullanım
 • EN 13254 – Rezervuarların ve barajların inşaatında kullanım
 • EN 13255 – Kanalların inşaatında kullanım
 • EN 13256 – Tüneller ve yeraltı yapılarının inşaatında kullanım
 • EN 13257 – Katı atık bertaraf yerlerinde kullanım
 • EN 13361 – Rezervuarların ve barajların inşaatında kullanım
 • EN 13362 – Kanalların inşasında kullanım
 • EN 13491 – Tünellerin ve ilgili yeraltı yapılarının inşasında akışkan bariyeri olarak kullanım
 • EN 13492 – Sıvı atık depolama tesisleri, aktarma istasyonları veya ikincil tankların yapımında kullanım
 • EN 13493 – Katı atık depolama ve bertaraf yerlerinin inşasında kullanım

Membranlar

 • EN 13967 – Bodrum katlarda bohçalama yalıtımında kullanılan plastik ve lastik levhalar
 • EN 13969 – Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan bitümlü levhalar
 • EN 13707 – Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar
 • EN 13956 – Çatılarda su yalıtımı için kullanılan plastik ve lastik levhalar
 • EN 13859-1 – Sürekli olmayan çatı kaplamaları için kullanılan alt tabakalar
 • EN 13859-2 – Duvarlar için kullanılan alt tabakalar
 • EN 13970 – Su buharı geçişini kontrol eden bitümlü tabakalar
 • EN 13984 – Su buharını kontrol için plastik ve lastik tabakalar
 • EN 14909 – Plâstik ve lâstik su yalıtım tabakaları
 • EN 15814 – Su yalıtımı için polimer modifiyeli bitümlü kalın kaplamalar

Borular-Tanklar-ve-ilgili-mühendislik-ürünleri

 • EN 12285-2 – Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde depolanması için tek ve çift cidarlı çelik tanklar
 • EN 295-1 – Atık su ve drenaj için Borular, kilden sırlanmış ekleme elemanları ve birleştirme aksamı
 • EN 295-5 – Sırlanmış kilden delikli borular ve birleştirme aksamı
 • EN 295-7 – Boru sürme için sırlanmış kil boruların ve birleşimlerinin özellikleri
 • EN 15069 – Gaz emniyet vanaları
 • EN 331 – Bina gaz tesisatı için elle kumandalı küresel ve dipten yataklı konik tapalı vanalar
 • EN 1057 – Sağlık ve ısıtma uygulamalarında su ve gaz taşımada kullanılan dikişsiz yuvarlak bakır borular
 • EN 14800 – Bina içinde kullanılan gaz yakan cihazların emniyetli bağlantısı için metal hortum takımları

Kapılar-ve-Pencereler

 • EN 1125 – Yatay kolla çalışan acil çıkış tertibatları
 • EN 12209 – Mekanik olarak çalıştırılan kilitler ve kilitleme plakaları
 • EN 179 – Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları
 • EN 1935 – Tek eksenli menteşeler

Yapısal-Ahşap-Ürünler

 • EN 14081-1 – Mukavemet sınıflandırılması yapılmış dikdörtgen enine kesitli yapısal kereste
 • EN 14250 – Perçinli metal plâkalarla birleştirilen ön yapımlı yapısal elemanlar
 • EN 13986 – Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar