CE Markası taşıyacak bitümlere ve bitümlü bağlayıcılara uygulanması gereken testler nelerdir?

Bu soruyu her bir standart için ayrı ayrı ele almak ve cevaplamak gerekir.

EN 12591 Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcılar için standardın tanımladığı testler aşağıdaki şekildedir;

 • EN 1426 – Penetrasyon Testi
 • EN 1427 – Yumuşama Noktası
 • EN 12607-1 – Sertleşme Direnci (163 0 C ‘de)
 • EN 12607-2 – Sertleşme Direnci (120 0 C ‘de)
 • EN ISO 2592 – Parlama Noktası
 • EN 12592 – Çözünürlük

Ayrıca bölgesel gereksinimleri karşılamak adına aşağıdaki testler de gerekli olabilmektedir;

 • EN 12595 – Kinematik Viskozite
 • EN 12596 – Dinamik Viskozite
 • EN 12593 – Fraass Kırılma/Kesilme Noktası

EN 13924 Özel kaplama sınıfı bitümler için standardın tanımladığı testler aşağıdaki şekildedir;

 • EN 1426 – Penetrasyon Testi
 • EN 1427 – Yumuşama Noktası
 • EN 12596 – Dinamik Viskozite
 • EN 12607-1 – Sertleşme Direnci (163 0 C ‘de)
 • EN 12595 – Kinematik Viskozite
 • EN 12593 – Fraass Kırılma/Kesilme Noktası
 • EN ISO 2592 – Parlama Noktası
 • EN 12592 – Çözünürlük

EN 14023 Polimer modifiye bitümler için standardın tanımladığı testler aşağıdaki şekildedir;

 • EN 1426 – Penetrasyon Testi
 • EN 1427 – Yumuşama Noktası
 • EN 12607-1 – Sertleşme Direnci
 • EN ISO 2592 – Parlama Noktası

Ve aşağıdaki 3 metottan biri;

 • EN 13589 – Çekme özelliklerinin duktilometre metoduyla tayini
 • EN 13588 – Sarkaç deneyi ile kohezyonunun tayini
 • EN 13587 – Çekme deney yöntemiyle çekme özelliklerinin belirlenmesi

Ayrıca bölgesel gereksinimleri karşılamak adına aşağıdaki testler de gerekli olabilmektedir;

 • EN 12593 – Fraass Kırılma/Kesilme Noktası
 • EN 13398 – Modifiye bitümün elastik geri kazanımının belirlenmesi

EN 15322 Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcılar için standardın tanımladığı testler aşağıdaki şekildedir;

Bu standarda göre 4 farklı ürün ve bu ürünlerle ilgili farklı test gereksinimleri tanımlanmıştır;

1-) Fm – Mineral Kaynaklı Bitümler için;

 • EN 13358 Damıtma özelliklerinin tayini
 • EN 15626 Suya daldırma deneyi ile parçacıklı bitümlü bağlayıcıların yapışabilirliğinin tayini

Ve aşağıdaki metotlardan bir tanesi

 • EN 12846-2 Akışlı viskozimetre ile bitüm emülsiyonlarının akış süresinin tayini
 • EN 13302 Döner masura kullanılarak bitümlü bağlayıcıların dinamik viskozitesinin tayini

2-) Fv – Bitkisel Kaynaklı Bitümler için;

 • EN 15626 Suya daldırma deneyi ile parçacıklı bitümlü bağlayıcıların yapışabilirliğinin tayini
 • EN 1427 – Yumuşama Noktası

Ve aşağıdaki metotlardan bir tanesi

 • EN 12846-2 Akışlı viskozimetre ile bitüm emülsiyonlarının akış süresinin tayini
 • EN 13302 Döner masura kullanılarak bitümlü bağlayıcıların dinamik viskozitesinin tayini

3-) Geri dönüştürülmüş(artık) bağlayıcılar için;

 • EN 1426 – Penetrasyon Testi

Aşağıdaki 3 metottan uygun olanı;

 • EN 1427 – Yumuşama Noktası
 • EN 12596 – Dinamik Viskozite
 • EN 12595 – Kinematik Viskozite

Ve ayrıca aşağıdaki 3 metottan uygun olanı;

 • EN 13588 – Sarkaç deneyi ile kohezyonunun tayini
 • EN 13587 – Çekme deney yöntemiyle çekme özelliklerinin belirlenmesi
 • EN 13589  – İşlem görmüş bitümlerin çekme özelliklerinin duktilometre metoduyla tayini

4-) Uzun Dönemli Yaşlandırılmış Bağlayıcılar için;

 • EN 1426 – Penetrasyon Testi

Aşağıdaki 3 metottan uygun olanı;

 • EN 1427 – Yumuşama Noktası
 • EN 12596 – Dinamik Viskozite
 • EN 12595 – Kinematik Viskozite

Ve ayrıca aşağıdaki 3 metottan uygun olanı;

 • EN 13588 – Sarkaç deneyi ile kohezyonunun tayini
 • EN 13587 – Çekme deney yöntemiyle çekme özelliklerinin belirlenmesi
 • EN 13589  – İşlem görmüş bitümlerin çekme özelliklerinin duktilometre metoduyla tayini

Ülkemizde Bitüm ve bitümlü bağlayıcılara CE Markası iliştirilmesi ile ilgili güncel durum

Bilindiği üzere, ülkemizdeki tek kaplama sınıfı bitüm üreticisi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’dir. Szutest olarak TÜPRAŞ’ın, hem EN 12591 hem de EN 15322 standartlarına göre ürettiği bitümlü bağlayıcıların belgelendirmesini gerçekleştirmekteyiz.

Öte yandan, yurtdışından özellikle Ortadoğu’dan ülkemize belirli bir miktarda Bitüm ithal edilmektedir. O bölgede üretim yapan kuruluşlar da aynı şekilde CE işaretlemesine tabiidir.