Yönetimden

Mehmet IŞIKLARSevgili Szutest Paydaşları,

Bültenimizde yine beraber olduğumuz için mutluyuz. Büyüyen şirketimizde sizlere tek tek ulaşamamanın eksikliğini hissediyorum. Bu yüzden bültenimiz size ulaşabilmek için büyük bir fırsat sunuyor bize. Bu sayımızda, son zamanlarda hepimizin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen pürdikkat çalışma ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum.

Pürdikkat Çalışma (Deep work): Tamamen odaklanarak, büyük dikkatle gerçekleştirilen ve bilişsel yeteneklerimizin sınırlarını sonuna kadar zorladığımız çalışma türüdür. Pürdikkat çalışmayla üretilen yeni değerlerin ve geliştirilen kişisel becerilerin başkalarınca taklit edilmesi zordur. Yani özgün başarılar ve rakiplerimize karşı üstünlük ancak pürdikkat çalışmayla sağlanabilir.

Pürdikkat çalışmaya eşlik eden zihinsel zorlanma, mesleki, sanatsal veya sportif her türden beceriyi ve başarıyı elde edebilmemizin tek yoludur.

Tahmin edebileceğiniz üzere tarih boyunca büyük başarılar yakalayan insanlar başarılarını pürdikkat çalışabilme yeteneklerine borçlu. Böyle çalışabilmek için büyük imkânlara sahip olmaya da gerek duymuyoruz. Sessiz, sakin ve odaklanarak çalışabileceğiniz her ortam mucizeler yaratabilmemiz için yeterli.

Carl Gustav Jung – İsviçre’de Bollingen Kulesi’ne
Montaigne – şatosuna
Mark Twain – barakasına
Bill Gates – göl kenarındaki evine kapanarak büyük başarılar elde etti.

Oysa biz, yani zihin emekçileri (knowledge workers) pürdikkat çalışmaya yabancı hale geldik.

E-mail, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram…

Araştırmalar sıradan bir zihin emekçisinin günlük çalışma saatinin % 60’ından fazlasını iletişim teknolojilerine bağlı halde geçirdiğini söylüyor. Dikkatin her an bölünmesi, uzun ve kesintisiz zaman dilimlerini düşünsel faaliyete ayırmayı gerektiren pürdikkat çalışmaya imkân tanımaz. Oysa bir zihin emekçisine sorsanız başını kaşıyacak zamanı olmadığından söyler.

Dijitalleşme ve ekonomik gerçekler iki temel kabiliyetin hayati öneme sahip olduğunu gösteriyor,

  1. Zor işlerde çabucak ustalaşma
  2. Hem nitelik hem de hız bakımından seçkin düzeyde üretebilme yeteneği

Bu iki temel özellik pürdikkat çalışabilme yeteneğine göbekten bağlıdır.

Yüksek kaliteli iş miktarı = Harcanan zaman x Dikkat Yoğunluğu

Yüzeysel Çalışma: Tamamen odaklanmayı ve bilişsel çaba harcamayı gerektirmeyen, operasyon ve organizasyona dayalı işlerdir. Yüzeysel çalışmayla üretilen değerler dünyaya yeni bir şey katmaz ve ikame edilmeleri çok kolaydır. Bizi sıradanlaştırır, bu yüzden rakiplerimizden sıyrılıp başarılı bir hayata ulaşmamızın önündeki en büyük engeldir. Ayrıca yüzeysel işlerle geçip giden bir işgünü bunaltıcı ve üzüntü vericidir.

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bir tür canlı modem gibi sürekli çevrimiçi olan ve sık sık dikkati dağılan bizler, pürdikkat çalışmadan uzaklaşıp yüzeysel çalışmaya yöneliyoruz. Üzerinde uzun uzun düşünmeyi gerektiren işleri yüzeysel şekilde kotarmaya çalıştığımız için ortaya çıkan sonuçlar da haliyle pek parlak olmuyor.

Azgın sel sularına kapılıp giden ağaç parçası gibi uzun süre yüzeyde kalan kişiler derinleşme kapasitelerini KALICI olarak yitiriyor.

Derinleşerek yaşanan bir hayat, yalnızca maddi açıdan kazançlı değil, aynı zamanda tatmin duygusu yaşanan bir hayattır. Odaklanıp çalışırken geçirilen vakit, boş vakitlere nazaran çok daha kolay ve hızlı akar. Üretimimizi azami düzeye çekebilmemiz için uzun periyotlar boyunca, sadece tek bir iş üzerinde, dikkat çelici uyaranlardan koparak, tamamen odaklanmış bir halde çalışmamız gerekiyor.

Bu alışkanlığa sahip azınlık için başarı kaçınılmazdır.

Mehmet Işıklar

Genel Müdür