Yönetim Sistemi standartlarına İklim Değişikliği hususlarının eklenmesine ilişkin IAF/ISO Ortak Tebliği

Yönetim Sistemi standartlarına İklim Değişikliği hususlarının eklenmesine ilişkin IAF/ISO Ortak Tebliği

Değerli Müşterimiz;

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu” desteklemek amacıyla İklim
Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma
ihtiyacını değerlendirerek bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine
ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara da dahil edilmesine karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda Çeşitli ISO standartlarının spesifikasyonları
ISO 9001:2015/Amd 1:2024
ISO 14001/Amd 1:2024
ISO 45001 Amd 1:2024
ISO 22000 Amd 1:2024
ISO 50001 Amd 1:2024
ISO IEC 27001 Amd 1:2024
Yayınlanmıştır.( https://www.iso.org/standard/88431.html )
Yeni değişiklik ile eklenen maddeler;
4.1 Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.
4.2 NOT: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereklilikleri olabilir.
Yukarıdaki gibidir.

Bu Kapsamda Sertifikalı Kuruluşlarımızın Yapması Gerekenler;
*İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri
standartları kapsamında risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir.
*Birden fazla yönetim sistemi (örneğin, Kalite Yönetimi ve Sağlık ve Güvenlik Yönetimi) işlettiği
durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin, her yönetim sistemi standardı kapsamında
değerlendirilmektedir.
*Bazı iklim değişikliği hususlarının ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden
bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği belirtilmektedir (örneğin, mevzuata uygunluk veya operasyonel
uyumluluk ve kurumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunda) diğerleri ise belirli endüstrilere ve kuruluşun
özelliklerine (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) yönelik yönetim sistemi standartlarının
gerekliliklerine özel olarak (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya işgücü dinamikleri)
endekslenecektir.

Değişikliğin 3.taraf denetimlerine ve Belgelendirme Sürecine Etkisi ;

Szutest Tarafından gerçekleştirilen Yönetim sistemleri denetimlerde yayınlanan son metne uygun olarak,
kuruluş ve bağlamına ilişkin İklim Değişikliğini etkileyen konular sorgulanacaktır. İklim Değişikliği de dahil
olmak üzere ilgili olduğu belirlenen tüm iç ve dış konuların dikkate alındığını gösteremediği durumlarda,
uygun bir bulgunun ortaya konulması sağlanacaktır.

Yönetim sistemi standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir ancak aşağıdakiler dikkate alındığında
revize edilmiş bir sertifikanın yayınlanmasına gerek yoktur:
– Her bir Yönetim Sistemi standardının yayın yılı değişmeyecektir.
– Sertifikalı Yönetim Sistemi’nin başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yoktur.
– Sertifikalı Yönetim Sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir etki yoktur.
– Sertifikalı kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihai olarak uygulayacakları yöntem ve eylemler, Yönetim
sistemi kapsamında hâlihazırda ele aldıkları diğer bağlamsal konularda gelecekte değişiklik olması
durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.
Bilgilerinize Sunarız

Sistem Belgelendirme Departman Müdürü
Belma TÜRKEL