Szutest’ in  Güney  Kore’ de  ISO  13485:2016 Sempozyumu hk.

Szutest’ in Güney Kore’ de Gerçekleştirmiş  Olduğu Yeni Medikal Cihazlar Yönetmeliği  ve ISO 13485:2016 Sempozyumu  Büyük İlgi Gördü

2016 yılında ISO 13485 standardının güncellenmesinin ardından, Avrupa Birliği yeni medikal cihazlar yönetme-liğinin 2017 yılının mayıs ayında yürürlüğe girmesi neredeyse kesinleşti. Bu değişiklikler medikal cihaz üretici-lerinin önümüzdeki yıllarda bir dizi yeniden yapılanma ve kaynak ihtiyacı içerisinde olması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Szutest Güney Kore medikal cihaz üreticileri için 20 Aralık 2016 tarihinde bir sempozyum düzenledi. Szutest Medikal Cihazlar Departmanı müdürü S.Oğuz Savaş’ ın konuşmacı olarak bulunduğu sempozyumda, yeni yönetmelik ve standardın getirdiği UDI sistemi, EUDAMED veri tabanı, sınıflandırma değişiklikleri, üretici-nin yapması gereken değişiklikler gibi konular ele alındı.

2016 yılında ISO 13485 standardının güncellenmesinin ardından, Avrupa Birliği yeni medikal cihazlar yönet-meliğinin 2017 yılının mayıs ayında yürürlüğe girmesi neredeyse kesin-leşti. Bu değişiklikler medikal cihaz üreticilerinin önümüzdeki yıllarda bir dizi yeniden yapılanma ve kaynak ihtiyacı içerisinde olması gereklili-ğini ortaya çıkarıyor. Szutest Güney Kore medikal cihaz üreticileri için 20 Aralık 2016 tarihinde bir sempozyum düzenledi. Szutest Medikal Cihazlar Departmanı müdürü S.Oğuz Savaş’ ın konuşmacı olarak bulunduğu sempozyumda, yeni yönetmelik ve standardın getirdiği UDI sistemi, EUDAMED veri tabanı, sınıflandır-ma değişiklikleri, üreticinin yapma-sı gereken değişiklikler gibi konular ele alındı. Güney Kore medikal cihaz üreticilerinin yoğun katılım gösterdi-ği sempozyum Güney Kore Goyang şehri Kintex fuar alanında gerçekleş-tirildi.