SU ve ATIK SU ANALİZLERİ

SU ve ATIK SU ANALİZLERİ

Dünyadaki sular, güneşin sağladığı enerji ile devamlı olarak bir döngü içinde bulunur. Canlılar, gereksinimleri için suyu bu döngüden alır ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra  tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu durumda suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesini değiştirerek “su kirliliği” ortaya çıkarır. Su kirliliği, su kaynağının radyoaktif, fiziksel, kimyasal, ekolojik ve bakteriyolojik niteliklerinin negatif olarak değişmesi şeklinde meydana gelir.

Su kaynaklarını kullanmak için uygun olduğunun belirlenmesi, su kirliliğinin önüne geçilmesi, su kalitesinin korunması ve arttırılması, atık suların deşarjının eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile yapılır.

Atık su analizleri, suyun niteliğini her alanda canlılara ve çevreye zarar vermemesi amacıyla gerçekleştirilen anlık veya dönemli yapılan deney çalışmalarıdır.

Atık Su Çeşitleri Nelerdir?

 • Evsel Atık Su
 • Siyah Su
 • Gri Su
 • Endüstriyel Atık Su
 • Soğutma Suyu
 • Temizlik İşlemlerinde Oluşan Atık Su
 • Endüstriyel Üretimde Prosesten Gelen Atık Su

Dünya nüfusunun hızla artması, suya olan gereksinimin giderek artmasına neden olmaktadır. Fakat bu ihtiyacın karşılandığı su kaynakları sınırlıdır. Ayrıca ticari ve endüstriyel etkinliklerin   artması sonucu oluşan sıvı ve katı  atıklar da su kalitesinin bozulmasını hızlandıran en önemli etken olmaktadır.

Çevre kirliliği genellikle hava, su ve toprağın kirlenmesi gibi düşünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen şüphesiz sudur. Kirlenen her şey su ile temizlenir, bu da kirliliğin son noktasının su olması anlamına gelir. Toprağın ve havanın kirlilik bakımından zamanla kendilerini  yenilemeleri kirliliklerini suya vermelerine sebep olur. Buradan sonuçla da mevcut suyun kalite ve miktar olarak korunarak, kontrol edilmesi gün geçtikçe daha da önemli bir konu haline gelmektedir.

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve denetim amacı ile (iç izleme) yaptırılır.  Arıtma tesisinin deşarj debisine göre senelik numune alma sıklığı belirlenir.  Yönetmelik kapsamında numune alma zamanları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’nde yer alan Tablo.1 dikkate alınarak belirlenir. Yönetmeliğin eklerinde, atık su analizi için gerekli parametreler sektörel faaliyet olarak ayrı ayrı belirtilmiştir.

İlgili Mevzuat;

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
 • Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 • Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)

Çevre mevzuatı kapsamında, atık su analizi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerli olmaktadır. 2019 yılında işleme giren MELBES ile çevre izni ve iç izleme atık su analizi talepleri toplanmaktadır. İç izleme atık su analizi başvuruları; Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık olmak üzere yılda iki kere MELBES üzerinden yapılır. Genel olarak haziran ve aralık aylarında talepler oluşturulur. Alınan talepleri, MELBES yetkili laboratuvarlara atamaktadır.  Çevre mevzuatı kapsamında atık su analizi yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır.

SZUTEST İş Hijyeni ve Çevre Laboratuvarı  TÜRKAK’tan akredite olarak numunenin alınmasından, analizinin yapılması ve raporların tarafınıza ulaşmasına kadar olan süreçte hizmetinizdedir. Detaylı bilgi ve başvuru için info@szutest.com.tr adresinden uzmanlarımızda iletişime geçebilirsiniz.

                                                                               İş Hijyeni ve Çevre Laboratuvarı Analiz Şefi

                                                                                             Tuğçe AKTOĞAN

Kaynak: https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/1777?sube=10299&language=0)