Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4

1-) Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Nedir?

MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

2-) 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Belgesini Kimler Almalı?

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerine, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerine ve emlak ofisi şube müdürlerine Sorumlu Emlak Danışmanı denilmektedir.

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

3-) 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4 Belgesini Kimler Almalı?

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalışan kişilere Emlak Danışmanı denilmektedir.

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin, sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

4-) Emlak Sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi Edinmenin Amacı ve Önemi Nedir?

Mesleğin, eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

–  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

–  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

–  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

5-) Zorunluluk İçeriği Nedir?

05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği ile resmileşen, 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik ile değişiklik yapılarak zorunluluk devam etmektedir. Yönetmeliğin mesleki yeterlilik belgesindeki zorunluluk ile ilgili maddeleri şu şekildedir;

Madde-6: İşletmeye yetki verilebilmesi için aranan şartlardan bir tanesi, Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

Madde-10: Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Not: 31.03.2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

6-) Belge İle İlgili Muafiyet Var Mı?

Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanlarının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

7-) Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen bazı kuruluşlar bu belgenin verilmesiyle ilgili operasyonu yürütür. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış olan SZUTEST de bu kuruluşlardan biridir.

Peki süreç nasıl ilerler?

Belgeyi almak isteyen aday, önce hangi alanda ve seviyede mesleki yeterlilik belgesini alacağına karar verir. Ardından www.szutest.com.tr adresinden online veya iletişim numaralarından erişim sağlayarak başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru dökümanlarını ( başvuru formu, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ) tamamlayan aday ile iletişim kurularak teknik içerik bilgisi ve sınav programı tarihi verilir. Sınav günü teorik + performans sınavı gerçekleştirilir. En geç 10 gün içerisinde SZUTEST tarafından sınavın değerlendirilmesi yapılıp sonuç kararı çıkarılır. Karar da başarılı olan adaylardan 150 TL belge basım ücreti ödemesi alınarak MYK kurumuna iletilir ve MYK kurumunun onayı sonrasında Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Başarısız olan adayların ücretsiz 1 sınav hakkı daha bulunmaktadır.