Helal Belgelendirme Hizmeti ve Akreditasyonun Önemi

Helal Belgelendirme Hizmeti ve Akreditasyonun Önemi

müslüman toplumlarıHelal belgelendirme hizmeti, müslüman toplumların ortak noktası olarak görülsede, farklı mezheplerin, toplumların, coğrafyaların ve kültürlerin ortaya çıkarmış olduğu nüanslar sebebiyle dünya genelinde uygulama ve yorum farkını beraberinde getirmiştir. Zaman içerisinde sektörel ve ticari olarak gelişen ‘’Helal’’ anlayışı ve farklı endüstrilerde ve platformlarda yer bulmaya başlamıştır. Gün geçtikçe özellikle gıda menşeili ve onunla bağlantılı olan endüstrilerinde Helal Belgelendirme gerekliliği ile daha çok adından bahsettiren bir olgu haline gelmiştir. Özellikle, Müslüman ve islami şartları benimseyen tüketim toplumlarında; karşılıklı yapılan sözleşme, ihale vb anlaşmaların vazgeçilmez parçalarından biri olmasına ve şart olarak aranmasına sebep olmuştur. Sektörel ve toplumsal olarak gelişen bu eğilim, dünya genelinde bu konudaki akreditasyonel ve standardizasyon çalışmaları da tetiklemiş, ülke bazında akreditasyon çeşitliliğini, akreditasyon ve belgelendirme kuruluşlarının sayısını arttırmıştır. İlgili tüm sektörlerin Helal belgelendirme alanındaki farkındalığının oluşması, farklı coğrafya ve inanca sahip ülkelerden akademik ve akreditasyonel olarak reaksiyon almış ve üretim sektörüne helal belgelendirme hizmetini arz eden farklı akreditasyonlar ve standartların oluşması hususunda gelişim göstermiştir.

accreditedBu gelişim, Helal belgelendirmeyi hizmetini akademik anlamda olumlu etkilerken, Helal Akreditasyon ve Helal Belgelendirme kuruluşlarının, hizmet alanları içerisindeki değerlendirilen ürünler ve uygulanan metotlar hususunda kabul kriterlerinin farklılık göstermesi sebebiyle olumsuz etkilemektedir. Temeli, gerek islami şartlar gerek akademik araştırmalardan çıkartılan sonuçlar gerekse mezhep ve kültürel donelerin etkilerine dayandırılıyor olsa da Helal belgelendirmede aynı ürün ve onu etkileyen herhangi bir husus / uygulama metotları için akreditasyon ve / veya belgelendirme kuruluşlarınca farklı karar ve görüşe sahip olunması, tüketiciyi ve tükettiği / temas ettiği her ürünün Helallik ve temizlik hassasiyetine dokunması sebebiyle yetkili ve yetkilendirmiş kurumlar arasında bölünmeye, taraf oluşmasına ve küresel olarak birbirinin tanınırlığını kabul etmeme gibi ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Günün sonunda, Helal belgelendirme hizmetinin, küresel olarak genel amacı, biz tüketicilerin tarafında tüketim amaçlı olsun veya olmasın her ürünün, yüzeyin ve / veya temasta olduğumuz her materyalin Helalliğini sorguladığımızda tek sesliliği sağlamak ve herhangi bir akreditasyon veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna olası güvensizliği ortadan kaldırmaktır.

smiicHelal belgelendirme alanında, farklılıkların oluşmasını ve negative bir görüş ayrılığının oluşmasını engellemek amacıyla, İslam Ülkeleri adına Helal Belgelendirme hizmetlerinde öncü olacak ve tüm İslam ülkeleri arasında küresel olarak karşılıklı tanınırlığı sağlayacak bir enstitü kuruldu. Bu kuruluş, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) olarak kuruldu. Kurucu ve üye ülkeler aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası pazar ve kıtalarda tanınırlığı sağlanmaktadır. SMIIC’ in kuruluş amaçları Helal belgelendirme alanında ortak standartlar hazırlayarak İslam İşbirliği teşkilatı üyeleri arasındaki ticaretin önündeki teknik engelleri kaldıracak ve standardizasyon, metroloji, laboratuvar, deneyler ve akreditasyon konusunda tek düzelik/homojenlik sağlamakta tüm İslam ülkeleri ve üye ülkelerin Helal Belgelendirme Hizmeti Alanında önünü açmaktadır.

tchakSMIIC’ e üye ülkeler arasında olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ülke sınırları içerisinde de Helal belgelendirme hizmetinde standardizasyonu sağlamak ve denk bir hizmet anlayışını oturtabilmek adına HAK (Helal Akreditasyon Kuruluşu’nu)’ I kurmuştur. SZUTEST, olarak Helal belgelendirme alanında da diğer belgelendirme hizmeti alanlarında olduğu gibi öncü firmalardan biri olarak, HAK kurumu tarafından Helal belgelendirme hizmeti sağlamak adına akredite edilmiş bulunmaktayız. Helal Belgelendirme denetimlerimizi, yüksek disiplin ve niteliklere sahip Helal denetçilerimiz ve İslami İşler Uzmanlarımız eşliğinde HAK kurumundan yetkilendirmiş bir uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşu olarak Helal hizmeti alanında siz değerli müşterilerimize akredite hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.

szutest helalHAK tarafından akredite helal belgelendirme denetimlerimizi, SMIIC kurumu tarafından oluşturulmuş, OIC / SMIIC 1: 2019 standart kapsamında değerlendirmeye tabii tutmakta ve uygunlukları hususunda değerlendirmekteyiz.

HAK akreditasyonuna sahip olarak alacağınız Helal Belgeleri, tüm SMIIC (İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü) üye ülkelerinde geçerlilik ve tanınırlığa sahiptir, bu sebeple ürünlerinizin tüm üye ülkelerinde dolaşımı, satışı ve ihracaatı hususunda sizler HAK akreditasyonlu bir helal belgesine sahip olarak büyük bir avantajı elinizde tutacak, bizler de SZUTEST olarak sizleri referanslarımız arasında görmekten ve Helal Belgelendirme Hizmetimizi, hizmet ağımızda bir adım daha öteye taşımaktan mutluluk duyuyoruz.