ISO 14001:2005 Çevre yönetim sistemi

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı’dır. İlgili standart 1996 yılı eylül ayında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı yayınlanarak hayata geçirilmiştir.

Çevre Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi, firmanın çevre ile ilgili sosyal sorumluluğunu, yasal yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirdiğini gösteren en etkili yöntemlerden biridir. Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulaması konuya sistematik bir yaklaşım getirerek ve firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 14001:2005 STANDARDI AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR.

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3. TARİFLER

4. ÇYS’NİN ŞARTLARI VE BAŞLICA UNSURLARI
4.1 GENEL ŞART
4.2 ÇEVRE POLİTİKASI
4.3  PLANLAMA
4.3.1 ÇEVRE BOYUTLARI
4.3.2 KANUNİ VE DİĞER ŞARTLAR
4.3.3 AMAÇ VE HEDEFLER
4.3.4 ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI VEYA PROGRAMLARI
4.4  UYGULAM VE İŞLEM
4.4.1 BÜNYE(YAPI) VE SORUMLULUK
4.4.2 EĞİTİM, BİLİNÇ VE EHLİYET
4.4.3 İLETİŞİM
4.4.4 ÇEVRE VE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ BELGEYE BAĞLAMA
4.4.5 BELGE KONTROLÜ
4.4.6 İŞLEM KONTROLÜ
4.4.7 ACİL HAL HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
4.5 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
4.5.1 İZLEME VE ÖLÇME
4.5.2 RİAYETSİZLİK, DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET
4.5.3 KAYIT
4.5.4 ÇYS DENETİMİ
4.6 YÖNETİMCE YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME

SZUTEST > Sistem Belgelendirme > ISO 14001:2005