Salgın İçin Acil Eylem Planı

Sevgili Çalışanlarımız, İş birliği yaptığımız bütün meslek dostlarımız ve sevgili Müşterilerimiz,

Malumunuz olduğu üzere Dünyamızı ve Ülkemizi kuvvetli etkilere maruz bırakan ciddi bir sorun ile elimizden gelenin en iyini yaparak baş etmeye çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde sizlerin gösterdiği destek bizleri mutlu etmektedir. Salgın ile mücadele kapsamında bizde iş sürekliliğini sağlamak, müşterilerimize sağlıklı ve daha iyi hizmetler sunmak üzere prosedürlerimizdeki riskleri analiz ettik ve prosedürlerimizde geçici süreli çeşitli hizmet değişiklikleri yaptık. Bu kapsamda zorunlu saha çalışmalarımız olsa bile sizlerin de katkıları ile en yüksek derecede önlemlerimizi alarak çalışmalarımızı yürütmeyi umut ediyoruz. Uzaktan gerçekleştirilebilecek faaliyetlerimiz için iletişimin bütün imkanlarından faydalanıyor, insan ile yakın temasta bulunma riski bulunan çalışma arkadaşlarımızı konu hakkında eğitiyor, kişisel koruyucu temininde bulunuyor ve çalışma saatlerinde organizasyonel önlemler alarak gerekli iyileştirme ve iş sürekliliği çalışmalarımızı üst mertebede alarak siz değerli müşterimizin memnuniyetini sağlamayı önemsiyoruz. SZUTEST ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.

salgin-icin-acil-eylem-plani

Salgın İçin Acil Eylem Planı

Çeşitli riskleri tamamen azaltmak veya yok etmek mümkün olmayabilir. Ön hazırlık; olay öncesi belirli eylemlerin gerçekleştirilmesi yoluyla acil durum veya afetlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen önlemlere verilen isimdir. Ön hazırlık, idari hükümet veya yerel yönetimler düzeyinde girişimde (müdahale ) bulunulmasını veya onarım operasyonlarını ve yaşam koruma anlamındaki tüm hazırlıkları ya da planları kapsar.

Kaza, yangın, doğal afet, salgın hastalık gibi durumlar her an gerçekleşebilir. Özellikle de öngörülmesi çok güç olan bizimkisi gibi bir çağda. İşyerlerinin böyle bir duruma en başından hazırlıklı olması ve acil durumlarda hızla aksiyon alması yaşamsal bir durum. Bu nedenle acil durum eylem şemasının henüz durum gerçekleşmeden oluşturulması yaşamsaldır.

İş yerlerinin ön hazırlık yapma fırsatı olmayan durumlarda ise anlık gelişen durumlar karşısında acil eylem planı yapmak dışında bir yol yoktur. Şu an tüm dünyanın karşı karşıya olduğu Koronavirüs ile mücadele için yapılabilecek acil eylem planının maddelerini sizin için listeledik.

1-Çalışanların Bilgilendirilmesi: Tüm çalışanların konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve bu konuda hızla oluşturulan temel bir eğitimin bütün ekibe sunulması oldukça önemlidir. Örneğin, Hastalık nasıl yayılmakta? Kişi kendini, ailesini ve iş arkadaşlarını korumak için ne yapabilir? Nasıl beslenilmelidir?

2-Çalışanlara Gerekli Malzemenin Sunulması: Hijyenik solüsyonların ilgili yerlere yerleştirilmesi, çalışanların ellerini bolca yıkayabilmesi için ihtiyaçları olan sabun ve suyun onlara sunulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bulunması zor hale gelen maskelerin söz konusu kişilere verilmesi ancak bu sırada isim alarak kayıt tutulması önemlidir. Özellikle kişilerle fiziki temasa giren çalışanlara lastik eldivenler sunulmalı ve her gün yenilemeleri için yeterli stok sağlanmalıdır.

3-Kişi Sayısı Konusunda Düzenleme: Koronavirüs çok hızlı yayılmaktadır bundan dolayı zorunlu olarak bir arada bulunan kişi sayısını maksimum 2-3 olacak şekilde düzenlemek bunun yapılamadığı hallerde ise sosyal mesafeye özen göstererek çalışma alanını genişletmek, alınacak başlıca önlemler arasında.

4-Gelen Paketlerin ve Kişilerin Kontrolü: Dışarıdan gelen kargoların ve kişilerin kontrol edilmesi için paketlerin kapı dışında açılması, içeriğin sterilize edilmesi gerekmektedir. Kişilerin ise termal kameralarla takip edilmesi ve içeriye kalabalık oluşturmayacak şekilde teker teker alınması önemli önlemler arasındadır.

5-Server’ların Hazırlanması: Şirkete ait verilerin bir server’da toplanıp çalışanlar şirkette olmasa da ulaşabilecekleri bir hale getirilmesi için gerekli teknik hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Koronavirüs özelinde çalışanların iş yerlerine dönebilecekleri süreç uzayabileceğinden aksaklıkları en aza indirgemek için bu yol tercih edilmelidir.

6-Çalışanların İzolasyonu: İşlerini evden yapabilecek çalışanlara evden çalışma izni verilmesi salgının yayılım hızını yavaşlatacak bir başka önlem olacaktır. Sahada çalışmak zorunda olanlar arasında ise dönüşümlü bir çalışma düzeni başlatılmalı, riskleri azaltılmalıdır.

7-Teknolojik Uygulamalar: Evden çalışan kişilerin rahatlıkla iletişim kurabilmesi ve ihtiyaçları olan dökümanlara ulaşabilmesi için Dropbox, Skype, Bulut, Basecamp… gibi uygulamaların kullanılması işlerin çalışanlar bir aradaymış gibi yürümesini sağlayacaktır.

Yukarıda saydığımız adımların doğru sırayla atılması çok sayıda hayat kurtarmanın yanısıra şirket ölçeğinde, salgınının yol açtığı maddi ve zamansal kayıpların önüne geçilmesinde etkili olacaktır. Bu önlemleri en hızlı alan şirketler hem çalışan bağlılığı hem verimlilik açısından bu süreçten en az zararla çıkacaktır. Aynı zamanda yapılan yerinde kriz yönetimi şirketin prestiji açısından da önemli rol oynayacaktır. Salgın için acil eylem planı sayesinde çok sayıda hayat kurtarmanız dileğiyle.