Önemli Duyurular

ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLMAYAN BİNALAR SATILAMAYACAK VE KİRAYA VERİLEMEYECEK

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre çıkartılıyor. Enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. Yönetmeliğe göre 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesini almayan binalar satılamayacak veya kiraya verilemeyecek.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin hususları kapsayan ve sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren üreticileri yakından ilgilendiren yönetmelik, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

onemli-duyurular