iso 3834

Neden EN ISO 3834?

Kaynak, tek parça olarak imal edilmesi mümkün olmayan yapıları ortaya koymak için pek çok sektörde kullanımı olan (tersanede gemi inşasında, basınçlı ekipmanlarda, çelik konstrüksiyonlarda, demir yolu araçlarında ve bileşenlerinde, yardımcı araçların ve taşıyıcı sistemlerin oluşturulmasında kullanılan) özel bir imalat yöntemidir. Uluslararası anlamda dünyada en çok kabul gören ve uygulanan standart olan ISO 9001’de de özel bir süreç olarak tanımlanmıştır.

Kaynak, yetkin olmayan personel tarafından ve sistemi olmayan bir akışta gerçekleştiğinde kaynatılan malzemede bırakacağı zararın üstüne işin maliyetinin artmasına de neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra kaliteden yoksun ürün ve yapıların oluşturulmasına ve yapının hizmet verdiği kullanıcıların da tehlikeye atılmasına sebebiyet verebilmektedir.

Kaynak; yetkin, bilgili ve donanımlı personellerin kontrolleri altında ve kalite sisteminin şartlarının doğrultusunda uygulandığında, yukarıda bahsi geçen her sektöre ve onların tedarikçilerine, satın almadan başlayarak projelerin her safhasında kazanç sağlayacak en önemli proseslerden birisidir.

Kaynaklı imalat kalite yönetim sistemi standardı olan EN ISO 3834’ün önemle değindiği noktalardan birisi de projenin gözden geçirilmesi aşamasıdır. İmalatın gerçekleştirileceği alt yapının; projenin teknik şartlarını karşılayıp karşılamadığının etkin değerlendirilmesinin projenin başlangıcında yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu tip bir yaklaşımın üreticiye fayda sağlayacağı aşikardır.

Peki; kaynaklı bir imalatı, en doğru, en güvenli, en verimli en kısa zamanda! gerçekleştirmenin yolu nedir?

Szutest olarak, bunun ancak; EN ISO 3834 standardının tüm maddelerini kavrayarak işletilmesi ve standardın belirlediği çerçevedeki tüm gerekliliklerin uygulanması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bunlar, deneyimli ve yetkin liderlerin önderliğinde, kaynak koordinasyon personelinin görev ve sorumluluklarını da içine alan kaynaklı imalat kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleşecektir.

EN ISO 3834 yalnız başına bir standart değil, 5 standarttan oluşan bir standartlar serisidir.

  • 3834EN ISO 3834-1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler,
  • EN ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları,
  • EN ISO 3834-3: Standart kalite şartları,
  • EN ISO 3834-4: Temel kalite şartları,
  • EN ISO 3834-5: Kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.

Belgelendirme başvurunuz ya da bilgi almak için tıklayınız.