Koruyucu Tulumların Belgelendirme Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Koruyucu Tulumların Belgelendirme Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kişisel koruma sağlayan donanımlar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği altında değerlendirilmektedir. 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği kategori I, II ve III olmak üzere 3 tane kategori belirlemiştir. Ürünler bu kategorilere göre uygunluk değerlendirmeye tabii tutulmakta ve belgelendirilmektedir. Başarılı sonuçlanan belgelendirme sürecinin sonunda üretici ürünlerine CE etiketi iliştirme hakkında sahip olmaktadır.

İnfektif Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Tulumlar

EN 14126 standardı infektif ajanlara ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan tulumları kapsamaktadır. Standart 6 farklı sınıf belirlemiş durumdadır. Koruyucu kıyafeti giyen kişiyi infektif mikroorganizmalara karşı ne kadar süreliğine koruduğuna bağlı olarak aşağıdaki şekilde 6 farklı sınıf belirlemiş durumdadır.

İnfektif Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Tulumlar

EN 14126 standardına göre üretim gerçekleştiren ve ürünlerine CE etiketi iliştirmek durumunda olan üreticiler için uygunluk değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde ek standartlar kullanılmak durumundadır. EN 14126 standardı tek başına kullanılamamaktadır. EN 13034 (Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma Sağlayan Kıyafetler) ve EN ISO 13982-1 (hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler) standartları EN 14126 standardının tamamlayıcı standartlarıdır ve belgelendirme sürecinde koruyucu kıyafetler bu standartların gerekliliklerini karşılamak durumundadır.

EN 14126 standardı kapsamındaki koruyucu kıyafetler yönetmelikte Kategori III olarak sınıflandırılmıştır. Bu kategorideki ürünlerle ilgili belgelendirme süreci aşağıdaki şekildedir;

maske ce belgesi imgs 1

  1. Adım: AT Tip İnceleme Sertifikasyonu (EC Type Examination Certification)

Modul B Sertifikası

Bunun için üretici ürünlerinin özelliklerinin tüm detaylarını içeren bir teknik dosya oluşturmalıdır. Buna ek olarak ürün numunelerinin onaylanmış kuruluşun akredite laboratuvarında teste tabi tutulması gerekmektedir. Teknik dosyanın onaylanması ve testlerin olumlu sonuçlanmasına istinaden ‘AT Tip İnceleme Sertifikası’ yayınlanmaktadır. Sertifikanın geçerliliği 5 yıldır.

  1. Adım: Modül C2 veya Modül D Sertifikası

AT Tip İnceleme Sertifikası tek başına ürünlere CE etiketi iliştirme hakkını sunmamaktadır. Ürünlerine CE etiketi iliştirmek isteyen üreticilerin Tip İnceleme Sertifikasına ek olarak aşağıdaki seçeneklerden birine göre de sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Tamamlayıcı modüllerden hangisini uygulayacağını üreticiler kendileri belirlemektedir.

  1. Seçenek Modül C2 Sertifikası (Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk)

Onaylanmış Kuruluş ürünlerin seri imalatı ile ilgili üretici tarafından gerçekleştirilen üretim kontrol aşamalarını ve fabrikada gerçekleştirilen muayene ve testlerin denetimini gerçekleştirir. Buna ek olarak sertifikanın geçerliliğinin devamının sağlanması için onaylanmış kuruluş her sene en az 1 kere rastgele aralıklarla üretim tesisine denetim gerçekleştirir.  Modul C2 sertifikasının geçerliliği gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesine bağlı olarak devam eder.

  1. Seçenek Modül D Sertifikası (Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk)

Bu modüle göre sertifika almayı tercih eden üreticilerin bir kalite yönetim sistemi işletiyor olması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş üretim tesisinde uygulanan kalite yönetim sisteminin denetimini gerçekleştirir ve olumlu sonuçlanan denetimden sonra sertifikayı yayınlar.

Özetle, ürünlerine CE etiketi iliştirmek isteyen tulum üreticilerinin, Modül B + Modül C2 veya Modül B + Modül D sertifikalarını edinmiş olması gerekir. Daha detaylı bilgiler için yönetmeliği inceleyebilir veya Szutest uzmanlarıyla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.