Koruyucu Gözlüklerin ve Yüz Siperlerinin Belgelendirme Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Koruyucu Gözlüklerin ve Yüz Siperlerinin Belgelendirme Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kişisel koruma sağlayan donanımlar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği altında değerlendirilmektedir. 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği kategori I, II ve III olmak üzere 3 tane kategori belirlemiştir. Ürünler bu kategorilere göre uygunluk değerlendirmeye tabii tutulmakta ve belgelendirilmektedir. Başarılı sonuçlanan belgelendirme sürecinin sonunda üretici ürünlerine CE etiketi iliştirme hakkında sahip olmaktadır.

Göz-Koruması-Sağlayan-EkipmanlarGöz Koruması Sağlayan Ekipmanlar – Gözlükler ve Yüz Siperleri

Damlacık ve sıçramalar da dahil olmak üzere göz koruması sağlayan gözlük ve yüz siperleri EN 166 standardı kapsamında değerlendirilmektedir. EN 166 standardı 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği altında uyumlaştırılmış bir standart olup CE işareti kullanımı zorunlu olan ürünleri kapsamaktadır. Standart hem tasarım özelliklerini hem de üründe kullanılacak malzeme özelliklerini belirlemiş durumdadır.

EN 166 standardı kapsamındaki koruyucu gözlükler ve yüz siperleri, yönetmelikte tarif edilen Kategori II ürünler olarak değerlendirilmektedir. Bu kategorideki ürünlerle ilgili belgelendirme süreci aşağıdaki şekildedir;

Gözlükler ve Yüz Siperleri

AT Tip İnceleme Sertifikasyonu (EC Type Examination Certification)

Modul B Sertifikası

Bunun için üretici ürünlerinin özelliklerinin tüm detaylarını içeren bir teknik dosya oluşturmalıdır. Buna ek olarak ürün numunelerinin onaylanmış kuruluşun akredite laboratuvarında teste tabi tutulması gerekmektedir. Teknik dosyanın onaylanması ve testlerin olumlu sonuçlanmasına istinaden ‘AT Tip İnceleme Sertifikası’ yayınlanmaktadır. Bu sertifika ile birlikte üretici aynı zamanda ürünlerine CE etiketi yapıştırabilmektedir. Yüz siperliği ürünleri  COVID-19 seçeneğine göre üretilecek ve bu seçenek doğrultusunda teste tabi tutulacaksa, sertifikanın geçerliliği 1 yıldır. Bu seçenek gözardı edilecekce, sertifika geçerliliği 5 yıldır. Gözlükler için COVID-19 seçeneği bulunmamaktadır.

Siperliklere COVID-19 seçeneği kapsamında uygulanacak testler aşağıdaki tablodaki gibidir:

COVID-19 seçeneği kapsamında uygulanacak testler

Daha detaylı bilgiler için yönetmeliği inceleyebilir veya Szutest uzmanlarıyla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.