ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Nedir?

Bir firmanın müşterilerine yönelik yaptığı çalışmaların taktir edilir hale gelmesini sağlamak için belli bazı kurallar çerçevesinde hareket etmesi ve bu kurallara bağlı kalması gerekir. Ürünü müşteriye doğru şekilde ulaştırma, ulaştırma sonrasında teknik destek vermesi, arıza durumunda gerekli desteği sunması, değiştirilmesi gereken durumlarda işi sürünceme bırakmaması, müşterilerin memnun kalması konusunda yardımcı olur. Ancak bunları bir şirketin kendi başına değerlendirerek karar vermesi biraz zor olur. Her ne kadar büyük şirketlerde CEO veya danışmanlar göreve alsa da her müşteriyi ayrıca memnun etmek için yeni ve farklı kararlar almak ve uygulamak imkânsızdır. Bunun yerine bazı standart kurallara uyarak hem müşterinin kabul edeceği hem de şirketin zorlanmayacağı kurallar topluluğuna uygun hareket etmesi, şirketler açısından çok daha önemli ve kolaydır. Cenevre’de yüz üye ülkenin ortaklaşa olarak kurdukları Uluslararası Standartlar Organizasyonu, her şirketin müşteri memnuniyetini sağlaması için bazı kurallar belirlemiştir. Bunlar, ISO adı altında toplanmakta ve farklı sınıflara ayrılmaktadır. ISO 9000, bir şirketin genel olarak uyması gereken kuralların toplandığı bir başlıktır. Bu başlık, şirketin mali yönetiminden, personel yönetimine kadar olan her şeyi inceler. ISO 9001 ise tamamen müşterilere yönelik alınması ve uygulanması gereken kararların olduğu bir başlık olarak değerlendirilmektedir. Belirlenen kurallar, tüm belge sahiplerince uyulması gerekir ve üretimlerin bu kurallara göre yapılması istenir.

Neden ISO 9001?

iso 9001Günümüz şirketleri, artık çok daha rahat üretim yapabilmekte ve bu üretimlerini dünya pazarlarında pazarlayabilmektedirler. Sınırların yakınlaşması, üretim gücünün artması gibi önemli etkenler, şirketler açısından daha geniş alanlara yayılmayı sağlamaktadır. Teknoloji ve büyük gelişmeler açısından büyük adımların atıldığı günümüzde, her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmakta, üretimler daha fazla ve daha farklı şekillerde yapılabilmektedir. Bu durum, bazı kuralların getirilmesini şart hale getirmiştir. Her şirketin kendine göre belirlediği kurallar çerçevesinde üretim yapması ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına toplantılarla alınmış kararları uygulaması, bir yerde müşterileri memnun ederken başka bir yerde müşterinin tepkisini çekebilir. Fakat uluslararası bir standart düzeyinde yapılan üretimler, ürünlere ait verilen destekler müşteriler tarafından herhangi bir şekilde tepki çekmez, çünkü bu kurallar dünyanın her yerinde aynıdır ve müşterilere eşit bir şekilde davranmayı gerektirir. ISO 9001 belgesi sahibi olan şirketlerin en büyük avantajı da belki de budur. Her müşteri için ayrı bir politika uygulamak yerine Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından belirlenen kuralların uygulanması, şirketin geleceği açısından ve müşterilerinin memnun kalması açısından son derece faydalıdır. 1987 yılından beri uygulanan ISO, dünyanın her yerinde kabul görmüş bir sistem olup müşteriler tarafından da aranan bir özelliktir. Yani şirketini yeni kurmuş bir işletmeci için önem vermesi gereken kurallar topluluğudur.

szutest-blog