ISO 9001 hakkında bilinmesi gerekenler

Kalite yönetimi, her şirket için önemli bir detay olup daha fazla müşteri kazanmak ve eldeki müşterileri memnun etmek için esas bir çalışma tipidir. Tabi ki bazı başarıların taçlandırılması için bir takım ilke ve prensiplere uyulması gerekir. Bu doğrultuda Cenevre’de bulunan yüze yakın ülkenin üye olduğu Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilen ISO 9001 tam da kalite yönetimini sağlıklı bir zemine oturtmak adına oluşturulmuş bir sistemdir. Standartlar, her ülkenin kendine göre bazı standartlar belirlemesi, karışıklıkların meydana gelmesine neden olabileceği gibi içinden çıkılmaz bir hale girmesine de neden olmaktadır bu yüzden Uluslararası Standartlar Organizasyonu kurularak her ülkenin ortak değerlere önem vererek ve belirlenen standartlara göre hareket etmesi kararlaştırılmıştır. Bir şirket veya kuruluş açısından en önemli şeylerden biri müşteri memnuniyetini koşulsuz olarak sağlamaktır. Aslında en küçük tüccardan en büyük üreticiye kadar her kurum sahibi veya yetkilileri kendi başlarına bir takım kararlar alarak müşterilerin memnun kalmasını sağlayabilirler fakat bunun bir standardı olmadığında bir şeyler mutlaka eksik kalır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun görevi aslında tam da budur. Her 5 yılda bir, bir araya gelen üye ülkeler, yeni kararlar alarak yasallaştırılan kanunları revize ederler ve daha ileri görüşlü ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla daha yeni atılımlarda bulunurlar. Bu da tek tip müşteri memnuniyetini sağlamak ve dünya genelinde kabul görmesini sağlamak adına yeterli gelmektedir.

ISO 9001’in faydaları nelerdir?

Bir şirket içinde müşterilerin memnuniyetini sağlamak ve bunu standart bir zemin üzerine oturtmak son derece önemlidir. Şirketin işleyişinin daha ileri hedeflere ulaşabilmesi, yeni atılımlar veya yeni üretimler yapan şirketin ürettiği ürünün tutulur olması da aslında temelde oluşturduğu müşteri memnuniyetine bağlıdır. Dünyaca bilinen bir teknoloji markasının ürettiği her yeni ürün, henüz lansmanı yapılırken bile çok kişi tarafından beğenilir ve ön siparişler alınmaya başladığında binlerce sipariş alınmaya başlar. Burada da yine etkili olan şey, kalite yönetim standartlarının olmasıdır. ISO 9001 bu anlamda en iyi şekilde iş gören mekanizmadır. Bir şirketin üretimlerinde eğer ISO9001 belgesi bulunuyorsa, bu ürünün dünya genelinde kalite standartlarına uygun şekilde üretildiği anlamına gelir yani büyük teknoloji üreticilerinin yeni ürettikleri ürünlerin bu denli ilk zamandan tutulmasının asıl nedeni budur. Başında da dediğimiz gibi her 5 yılda bir üye ülkelerin bir araya gelerek yeni kuralları koymaları, yeni deneyimler ve müşteri beklentilerini üretimlere şart koşmaları da her geçen gün daha başarılı şirketlerin oluşmasını büyük oranda etkilemektedir. Kalite standartı aşağıda yer alan maddeler kapsamında şekillenmektedir.

  • Kapsam,iso 9001
  • Bilgi referansları,
  • Terimler ve tanımlar,
  • Kalite yönetim sistemi,
  • Yönetim sorumluluğu,
  • Kaynak yönetimi,
  • Ürün gerçekleştirme
  • Ölçme, analiz ve iyileştirme

Bu alanda hizmet veren kuruluşlar, standartların daha iyi anlaşılabilmesi ve bir şirketin üretim ve hizmetlerinde bu standartlara uyması için gerekli bilgi ve eğitimi vermektedir. Bu eğitimler doğrultusunda hareket eden kuruluşlar, branşlarında daha başarılı ve aktif şekilde hizmet verebilmektedir. Kurumumuz, bu alanda uzun zamanların deneyimine sahip kadrodan oluşmakta olup ISO 9001 standartları ve belgelendirilmesi alanında başarılı işlere imza atmıştır. Detaylı bilgi almak ve eğitimlerden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

szutest-blog