ISO 50001 Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmesi, kuruluşların enerji verimliliğini artırmalarına ve ISO 50001‘i uygulayarak yatırım geri dönüşlerini yapmalarına yardımcı olmak için enerji yönetimi yönetim sistemi kurmaları adına en iyi uygulamadır. Standart, kuruluşlara enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dâhil enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarını sağlar.

ISO 50001’ in kurumunuzda oluşturacak katma değerler

iso-50001

Enerji yönetim standardının en iyi uygulaması olan bu uluslararası belgelendirmeyi elde ettiğinizde, aşağıdaki faydalarda dâhil olmak üzere ISO 50001‘in sayısız avantajlarından faydalanmış olacaksınız;

 

 • İlk 12 ay içinde % 10 oranında enerji tasarrufu
 • Düşük sera gazı (GHG) emisyonları ve karbon
 • Küresel olarak tanınan Uluslararası Standart da sisteme sahip olmak
 • Mevcut ve gelecekteki gönüllü ve / veya zorunlu enerji verimliliği hedeflerine uygun bir kurum yapısı oluşturmak
 • Müşteriler, tüketiciler ve paydaşlar arasında iyileştirilmiş kurumsal imaj ve güvenilirlik
 • Sistem tasarımından işletme ve bakıma kadar bilgilendirilmiş karar verme süreçleri
 • Her seviyedeki personel arasında artan enerji bilincinin oluşması
 • Gelişmiş operasyonel verimlilik ve bakım uygulamaları

ISO 50001’i uygulamanın finansal tasarrufları nelerdir?

Amerika’da bir bağımsız kuruluş (DOE) tasarruflarını anlamak için ISO 50001‘i uygulayan 10 tesisi analiz etti. Analiz gösteriyor ki:

 • Yıllık 36.000 – 938.000 arasında ABD Doları
 • İlk uygulamanın 15 ayı içerisinde enerji maliyetlerinde % 12 azalma (ortalama)
 • Enerji performansındaki artış üç yılda % 5,6’dan % 30,6′ ya
 • Düşük veya sıfır maliyetli operasyonel iyileştirmelerden her yıl 430.000 $ veya daha fazla tasarruf

ISO 50001‘in benimsenmesi, bir tesisteki enerjiyi yönetmek için daha sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmak için önemlidir. ISO 50001 Standardına uyduğunuzda, bu kuruluşunuzun sürdürülebilir bir enerji yönetimi sistemi uyguladığını kanıtlar. ISO 50001 belgelendirmesinin değeri, tedarik zincirlerindeki piyasa güçleri, ISO 50001 gerektiren potansiyel fayda teşvik programları ve standardın gelecekteki karbon azaltma politikalarıyla olan ilişkisi tarafından yönlendirilecektir.

Hangi sanayilerde ISO 50001 Uygulanabilir?

iso50001Enerji standardı, coğrafi, kültürel veya sosyal koşullardan bağımsız olarak hem büyük hem de küçük kuruluşlar için geçerlidir. ISO 50001, diğer popüler endüstri yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır, bu nedenle bir enerji yönetim sistemini (EnMS) mevcut yönetim sisteminizle entegre etmek mümkündür. SZUTEST; AB, Afrika ve Asya’da enerji yönetimi konusunda operasyonel deneyime sahiptir.

ISO 50001’i sizin için etkili kılmanın en iyi ipuçları

SZUTEST ailesi olarak yılda binlerce firmaya desteğimizi, değerlerimizi ve enerjimizi ulaştırıyoruz. Sizlerin de enerjinizi her gün yukarı taşımak adına ipuçlarımızı paylaşmak isteriz.

50001nedir