Helal Uygunluk Belgesi

helal-iconGünümüz dünyasında, ekonominin etrafında döndüğü başlıca sektörlerden biri de vazgeçilmezimiz olan yiyecek sektörüdür. Dünya kültürlerine ve bu kültürlerin temelinde olan kendine özgün yemek yeme alışkanlıklarıyla doğru orantılı olarak insanlar üzerinde oluşan damak lezzeti her toplumda farklı önem seviyesine sahiptir. Bu sektörü, ticari olarak göz önüne aldığımızda üreticiler ve tüketiciler olarak iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Üreticiler ve bu işin ticaretini yapan taraflar işin maddi boyutuyla ilgilenirken, tüketiciler olarak biz ise yediğimiz ürünün lezzeti, hijyeni, maddi boyutu ve özellikle yediğimiz ürün et ve et ürünleri ise İslami koşullarda bir üretim olup olmadığı ile ilgilenmekteyiz.

İslamiyet’e göre Müslümanlar için yapılmasına müsaade edilenler için “helal” ve yapılması yasak olanlar için ise “haram” ifadesi kullanılmaktadır.

Bir ürünün HELAL olarak tanımlanabilmesi için ise o ürünün yetiştirilmesinden, tüketiciye ulaşıncaya dek göreceği son işleme kadar İslami gerekliliklere uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Helal gıdalarla ilgili olarak İslami açıdan önemli olan bazı hususlar söz konusudur, bunlar;

  • Helal ürünler için İslami standartların gerektirdiği kalite özellikleri, tüketici ihtiyaçları ve tercihleriyle uyumlu olmalıdır.
  • Tüketiciler helal ve haram kavramları arasındaki farklılıkları tam olarak bilmelidirler.
  • Helal gıda pazarında tüketicilerin farklı talepleri için farklı stratejiler geliştirilmelidir.
  • İslami kurallar çerçevesinde, farklı kültürel tercihlere uygun olarak tanıtıcı kampanyalar düzenlenmelidir.
  • İşletmeler ürün farklılaştırmaya yönelik oluşturdukları helal gıda pazarında aldatmaya yönelik fiyat politikası uygulamamalıdırlar.

Bu şartlar altında üreticilerin tüketicilere Helal prensiplerine uygun üretim yaptıklarını kanıtlayabilmeleri için, global ekonominin ve standartlaşmanın da etkisiyle HELAL belgelendirme sürecine eğilimi göstermesine sebep olmuştur. Bu eğilim, gün ve gün artmakla birlikte, üreticilerin ürünlerini pazarlamasında büyük bir avantaj sağlarken, tüketicilere de güven içerisinde bu ürünleri alıp tüketmelerini sağlamaktadır.

Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını sağlar. Aynı zamanda helal gıda sertifikasının sağladığı sürekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.

Helal belgelendirmesinin yanı sıra, yaptıkları üretimin boyutuna, tipine ve sıklığına bağlı olarak HELAL anlamında bu belgelendirmenin türevleri de bu pazarda kendine yer bulmuştur. Bu belgelendirme türevleri de kuruluşumuz SZUTEST tarafından uzman gıda mühendislerimizin ve İslam mütehassıslarımız aracılığıyla denetlenmekte ve belgelendirme süreçleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Helal Uygunluk Nedir bu belgelendirme türleri? ;

  • Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi:
  • Helal Uygunluk Belgesi:
  • Helal Kesim Belgesi

Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi: 

Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi, sadece gıda ve kozmetik ürünleri kapsamında gerçekleştirilen Helal belgelendirme süreçleri sonucunda aynı ürün grubu içinde yer alan ürünler için düzenlenen doküman olarak adlandırabiliriz. Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi, helal belgelendirilmiş ürünlerin belirli bir miktar ve partiye ait olarak düzenlenen dokümandır. Karkas, parçalanmış et ve sakatat dışında kalan et ürünleri için Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi talebinde bulunan üreticilerin Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesine sahip olma şartı aranır.

Helal Uygunluk Belgesi:

Genel İslami şartları ve OIC / SMIIC standardı göz önünde bulundurularak gerçekleştirmiş olduğumuz Helal belgelendirme denetimleri neticesinde düzenlenen dokümandır. Helal Uygunluk Belgesi, ürün belgelendirmesidir ve belgelendirilmeye haiz ürünler, başlıca olarak kullanılan hammadde ürün, üretim süreçleri ve saklama koşulları göz önünde bulundurularak denetlenir ve belgelendirilir.

Helal Kesim Belgesi:

Helal Kesim Belgesi, diğer helal belgelendirmelerinden farklı olarak kesimhaneler ve et parçalama tesislerinden elde edilen ürünler (Karkas, parçalanmış et ve sakatat) için belirli bir partiyi temsil etmek üzere düzenlenen dokümandır. Helal Kesim Belgesi, Helal Uygunluk Belgesine sahip olan kuruluşların, bu belgeye ek olarak kuruluş tarafından ayrıca talep edilmesi halinde aynı ürüne ait belirli bir miktar ve partiyi baz alarak uzman gıda mühendislerimizin ve İslam mütehassıslarımız tarafından üretim yerinde yapılan tespitler sonucunda düzenlenmektedir.

Helal Uygunluk Belgesine sahip olmayan kuruluşların Helal Kesim Belgesi talepleri olması durumunda, Helal kesim belgesinden ziyade Helal Uygunluk Belgelendirme şartları da aranır ve denetim prensipler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

Diğer sektörlerden farklı olarak, et parçalama tesislerinin Helal Kesim Belgesi talepleri olması durumunda, hammadde olarak göz önünde bulunduracağımız karkasların Helal Uygunluk Belgesine ve Helal Kesim Belgesi şartı aranmaktadır.