ISO 50001 İle Enerji Tasarrufu Yapın!

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi ile enerjinin etkin kullanılması, enerji verimliliğin artması amaçlanmaktadır.

50001 Kuruluşlardan Planla,  Uygula,  Kontrol et,  Önlem al  (PUKÖ)  yaklaşımının uygulamasını istemektedir. Bu yaklaşımın uygulanması Enerjinin gözden geçirilmesi, Enerji eylem planlarının uygulanması, kontrolü ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesi için önlemler alınmasını beraberinde getirmektedir.

Kuruluşlar ISO 50001 ile enerji planlama prosesini doğru uyguladığı takdirde ,  enerji  performansını  etkileyebilecek  tüm faaliyetlerini  gözden  geçirerek  , Enerji  kullanımı  ve  tüketimi  analizlerine  dayalı  olarak  önemli  enerji  kullanımı  olan  alanları  belirleyebilecektir. Çıktıları ise

Maliyetlerinizin azalması, kaynakların verimli kullanılması ,sürekliliğin sağlanması olacaktır.

Kuruluşlar ISO 50001 standardını doğru uygulayarak enerji tüketimini yönetecek ve  maksimum fayda sağlayacaktır.

50001