Gıda Güvenliği Kültürü

Gıda Güvenliği Kültürü

Gıda Güvenliği Kültürü Nedir?

Gıda güvenliği kültürünün ne olduğuna dair tek ve kabul edilmiş bir tanım yoktur. GFSI Gıda Güvenliği Kültürü’ nü şu şekilde tanımlamaktGıda Güvenliği Kültürüadır: “Bir organizasyonun bütününde ve ötesinde, gıda güvenliğine yönelik zihniyet ve davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar ve normlar”. Avrupa komisyonunda, EC 852/2004 no.lu “Gıda Hijyeni” regülasyonuna ilave olacak şekilde, gıda güvenliği kültürü, gıdanın yeniden dağıtımı ve alerjen yönetimi konularında detaylar içeren regülasyon 3 Mart 2021 tarihi, EU 2021/382 numarası ile yürürlüğe girdi.

Gıda güvenliği kültürünün, kimse izlemediğinde ne olacağını belirleyen tutumları, inançları, uygulamaları ve değerleri kapsadığına inanıyoruz. Bir işletmenin kültürü, işletmedeki herkesin davranışını etkileyen paylaşılan değerlerden ve yazılı olmayan normlardan (iyi ve kötü) oluşur. Yönetimin ve çalışanların günlük davranışları, işletmenizin kültürünün bir yansımasıdır. Güçlü bir gıda güvenliği kültürüne sahip bir işletme, çalışanlarına ve müşterilerine, güvenli gıda üretmenin sadece haftalık bir toplantıda tartışılacak bir şey değil, önemli bir bağlılık olduğunu gösterir.

Gıda Güvenliği Kültürüİyi bir gıda güvenliği kültürüne sahip bir işletmede:

 • Gıda üreticilerinin kendilerinden ne beklendiğini ve işlerini nasıl düzgün bir şekilde yapacaklarını bilir
 • Yiyeceklerle çalışan kişiler, daha zor olsa veya kimse izlemese bile uygun prosedürleri izler.
 • Yönetim, kararları sadece çıkarımlara göre değil, gıda güvenliğine göre verir
 • Gıda üreticileri, gıda güvenliğiyle ilgili endişelerini yönetime bildirmeye teşvik edilir.

Kötü gıda güvenliği kültürü, birçok gıda hijyen ihlaline yol açabilir. Temizlik, çapraz bulaşma ve uygun olmayan depolama, çok kolay bir şekilde ciddi hastalıklara neden olabilir. Gıda hijyeni ihlalleri medya aracılığı ile hızla yayılır ve bir gecede itibarınızı zedeleyebilir.

Negatif gıda güvenliği kültürüne (veya oturmamış bir gıda güvenliği kültürüne) sahip bir işletmede şunları fark edebilirsiniz:

 • Yönetimin, riskli davranışları veya kişisel hijyen eksikliklerinin izlenmemesi veya düzeltilmemesi
 • Gıda üreticilerinin kişisel hijyene önem vermemesi (özellikle el yıkama)
 • Gıda üretiminde çalışanlar her zaman yapılacak doğru uygulamayı bilmezler ve sormaktan çekinirler
 • Yönetim yalnızca uygunsa (ve kar hanesini etkilemiyorsa) gıda güvenliğine bağlılık gösterir.

Gıda Güvenliği Kültürünü Nasıl Değerlendirebiliriz?

Değerlendirme, güçlü bir gıda güvenliği kültürü oluşturma açısından ne durumda olduğunuzu anlamanıza yardımcı olur. Gıda Güvenliği Kültürünü nasıl değerlendirebileceğinize dair bazı örnekler şunlardır:

 • Standart prosedürlerini izlerken çalışan davranışını gözlemlemek
 • Sağlık raporlarının gözden geçirilmesi
 • Müşteri şikayetlerinin sıklığını ve nasıl çözüldüğünü değerlendirmek
 • İşletmede alınan düzeltici önlemlerin belgelerinin incelenmesi
 • Çalışanların gıda güvenliği en iyi uygulamalarına ilişkin bilgilerini değerlendirmek
 • Çalışanların şirketin gıda güvenliği hedefleri ve öncelikleri konusundaki anlayışını değerlendirmek