Binalarda Enerji Verimliliği İçin Etüt Hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama

Enerji etüdü, enerji tasarruflarının belirlenmesi için en önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve enerji kayıp ve kaçakları tespit edilmektedir. Yapılan enerji etütleri ile enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmekte ve enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilecek iyileştirme projelerinin maliyet ve geri dönüşüm süreleri tespit edilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konutlarda %46 ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. SZUTEST olarak ticari ve hizmet binalarındaki tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesi için konusunda uzman teknik personelimizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. SZUTEST konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli ile etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile genel olarak belirlenen oranların üzerinde enerji tasarrufları elde edilmektedir.

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ETÜT HİZMETLERİ VE VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE HAZIRLAMA

Enerji etüdü, enerji tasarruflarının belirlenmesi için en önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve enerji kayıp ve kaçakları tespit edilmektedir. Yapılan enerji etütleri ile enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmekte ve enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilecek iyileştirme projelerinin maliyet ve geri dönüşüm süreleri tespit edilmektedir.

Türkiye’de sanayi sektöründe enerji tasarrufu potansiyelinin en az %20 olduğu ve bunun yaklaşık %50’si küçük yatırımlarla ve iki yıldan az geri ödemelerle gerçekleşebileceği tespit edilmiştir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına göre, Türkiye’nin 2020 yılında 222 milyon TEP birincil enerji talebi içerisinde %15 tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Endüstriyel işletmelerde bulunan en az %20’lik enerji tasarrufu potansiyelinin açığa çıkarılması çalışmalarında, bu alanda uzman teknik personelimizle endüstriyel tesislere hizmet vermekteyiz. Yapılan etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) de hazırlanmaktadır. SZUTEST konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli ile etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile genel olarak belirlenen oranların üzerinde çoğu kez %30’lara varılan oranlarda enerji tasarrufları elde edilmektedir. İnanıyoruz ki, enerji maliyetlerindeki %30’luk azalma kuruluşlara ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

SZUTEST > Binalarda Enerji Verimliliği İçin Etüt Hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama