Endüstriyel Hizmetlerimiz

Endüstriyel Hizmetlerimiz Hakkında

Hizmet verdiğimiz sektörlerde rekabeti hep bir adım ileri götürmek şeklinde olan alışkanlığımız, muayene ve gözetim faaliyetlerinde de geçerli. Faaliyet alanlarımızda, rekabeti hem teknik anlamda hem de hizmet yaklaşımı çerçevesinde geliştiren bir kuruluş olarak; 3. Taraf gözetimlerde, konusunda uzman personelimiz ile size projelerinizde teknik şartnamelerin gereksinimlerini gözeterek çözümler üretiyoruz.

Özellikle yüksek bütçeli büyük projelerde aranan bu hizmet, gün geçtikçe her türlü projede bir ihtiyaç haline gelmektedir. Hem sürece verimlilik katan hem de sonuca pozitif katkıda bulunan bu tip muayene hizmetleri, üretim aşamasından başlayarak projenin tamamlanmasına kadar olan tüm süreçlerde uygulanabilmektedir.

3. Taraf gözetim hizmetlerine neden ihtiyaç var?

Kuruluşların; muayene ve gözetim hizmetlerine ihtiyaç duymasının bir çok sebebi var. Bir projede; ürünlerin üretiminden başlayarak sahada ekipmanların montajının yapılmasına kadar olan tüm süreçte tedarikçi ile müşteri arasındaki, teknik anlaşmazlıkları çözmek adına bir karar merci olması açısından, bu tip gözetim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Müşteri veya tedarikçinin dışında tarafsız bir yaklaşımla teknik kararların sorumluluğunu üstlenen 3. Taraf muayene kuruluşları, bu yönüyle sorumluluk almakta ve her iki tarafın da yükünü azaltmaktadır.

Her türlü ürünün ve ekipmanın belirli standartlara uygun şekilde tasarlanması, üretilmesi ve montajlanması ve uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir. Projelerdeki şartnamenin ve ilgili standartların belirlenmesi, muayene sıklıklarının ve beklenen sonuçların belirlenmesi kısmında yani ITP (Inspection&Test Plan – Muayene ve Test Planı) dokümanının hazırlanmasında da 3. Taraf muayene kuruluşları görev almaktadır.

Gelişen dünya şartlarında artık her türlü ürün için, üretim, tasarım ve montaj gerekliliklerini belirleyen standartlar mevcut. Szutest olarak, teknik altyapımızın gücü ile bu standartları, yönetmelikleri ve onların güncelliklerini yakından takip ederek, proje sahibine daha proje başlamadan önce önlem alma şansı yaratmaktayız.

Uzun yıllardır ürün belgelendirme alanında verdiğimiz hizmetler sayesinde edindiğimiz tecrübeyi saha uygulamalarında gerçekleştirdiğimiz muayene faaliyetlerine aktarmayı başardık. Bu şekilde, ulusal ve uluslararası standartlarda, ürüne spesifik şartları sorgulayarak, hem proje süresince sorunsuz ilerlemek hem de taahüt edilen kalitede ürün sağlamak ve proje sonlardırmak adına bu tip muayeneler ihtiyaç duyulmaktadır.

Endüstriyel Hizmetlerimiz

Bu kapsamda ne tip muayeneler mevcut?

Bir projede en kritik 3 etmen, maaliyet, kalite ve süredir. Bu yüzden, muayene ve gözetim faaliyetlerinin bu 3 temel etmene katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün kalitesini sağlamak adına; projenin daha tasarım aşamasında ilgili 3. Taraf kuruluş tarafından onaylanmasını gerektiren süreçler mevcuttur. Buna en iyi örnekler, 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen basınçlı ekipmanlar veya 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen Çelik konstrüksiyonlar, üretimi daha başlamadan önce tasarım onayı gerektiren projelerdir. Böyle bir durumda, 3. Taraf kuruluş tasarım incelemesi gerçekleştirmektedir. Ürünün tasarımı projeyi ve dolayısıyla kaliteyi etkilemektedir.

Uygun olmayan ürünlerin üretilmesi ve kontrol edilmeden veya onay alınmadan, montaj sahasına gönderilmesi, hem projenin gecikmesine hem de gereksiz maaliyetlere yol açmaktadır. Bu tip problemlerle karşılaşmak istemeyen firmalar, gözetim kuruluşlarında, ürünün imalat aşamasında gözetimler gerçekleştirilmesini ve raporlanmasını talep etmektedir. Son montajdan önceki en kritik aşama, imalat olduğundan en sık talep edilen 3. Taraf gözetim faaliyetleri, üretim gözetimleridir.

Tasarımı onaylanan ve üretimi şartnamelere uygun şekilde gerçekleştirilen bir ürün için bir sonraki aşama ürünün sahaya zarar görmeden taşınması ve zamanında iletilmesi ile ilişkilidir. Özellikle, proje bitiş süresinin çok önemli olduğu veya taşınma esnasında spesifik şartlara gereksinim olması durumlarında yükleme öncesi gözetim veya şantiyede girdi kontrol faaliyetleri de önem taşımaktadır.

Montaj veya inşa aşamasında gerçekleştirilen muayeneler de ortaya çıkacak son yapıda geri dönülmez hataların yapılmaması adına kritik öneme sahiptir. Bu gözetimler de çok sık rastlanan gözetimlerdir. Burada, sürekli şekilde sahada bulunan muayene uzmanları projenin planlanan sürecinin aksamaması ve şart koşulan teknik gereksinimlerin kontrol edilmesi ve düzenli şekilde raporlanması için çalışmaktadır.

Szutest olarak; tasarım onayı, imalat gözetimi, yükleme öncesi gözetimi ve girdi kontrolü de kapsayan ve sahada gerçekleştirilen montaj muayeneleri konusunda size çözüm üreten hizmetler sunmaktayız.

Yazar: İlker Erdinç ELİNÇ

Endüstriyel Hizmetlerimiz