İlk Yardım Hakkında

İlk yardım; olası bir olay karşısında (evde, iş yerinde, trafikte, doğal afet durumlarında) ambulans gelmeden veya bir sağlık kuruluşuna yetiştirilmeden önceki süre içerisinde hastanın hayatta kalabilmesini sağlamak için ve hastanın yaralanma, kırılma gibi durumlarla karşılaşmaması için yapılan gerekli müdahaledir. Bu müdahale, doğru şekilde uygulandığında ölümle sonuçlanması olası durumların önüne geçilebilir. Aksi şekilde yanlış uygulama ve yanlış davranışlar da yine hastanın ölmesine veya daha ağır şekilde yaralanmasına neden olur. Bu nedenle ilk yardım eğitimi son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Eğitim alınmadan, gerekli bilgilere sahip olunmadan yapılan müdahaleler, çoğunlukla ölümle sonuçlanmaktadır. Nitekim ülkemizde ve dünyada yaşanan kazalarda ölümle sonuçlanmasının en büyük nedeni de ilk yardımın yanlış yapılmasından kaynaklanmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi

Eğitimin genel amacı, olay yerinde hastaya müdahale ederken nasıl davranılması gerektiği hususunda bilgi sahibi olmak, “olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım nasıl yapılır, bilinç bozuklukları durumunda ilk yardım nasıl yapılır?” gibi temel konuların sağlıklı bir şekilde eğitilecek kişiye verilmesidir. İlk yardım eğitimi bireylerin kendilerine özel olarak alabilecekleri bir eğitim olmakla birlikte kurum ve kuruluşların toplu halde alabilecekleri bir eğitimdir aynı zamanda. Son dönemlerde teknolojinin büyük adımlarla ilerlemesi, üretimlerin artması, üretim alanlarının şehir merkezlerine taşınması, trafiğin her geçen gün daha bir yoğun olarak karşımıza çıkması gibi nedenlerden dolayı her insanın ilk yardım konusunda tecrübeli ve eğitimli olmasını gerektirmektedir.

Doğru bilgilendirme ve doğru eğitim

Doğru eğitim, her alanda olduğu gibi ilkyardım eğitiminde de önemli bir yere sahiptir. Hatta bu eğitimde alınacak bilgiler ve pratik uygulamalar, diğer tüm eğitim alanlarına göre daha bir hassasiyet gerektirir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi meydana gelen olaylarda doğru şekilde hastaya müdahale edilmediğinde, çoğunlukla ya büyük hasarlar meydana gelmekte veya hastanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Günümüzde bu alanda eğitim veren kurumların, eğitmenlerinin son derece bilgili, teorik ve pratik eğitimlerde ders alan kişilerin öğrenmesine yönelik çalışmalara dikkat etmeleri gereklidir. İlkyardım eğitimi, tıbbi bir alan olup, herkesin kendi başına veya kendine göre geliştirdiği tekniklerle uygulayabileceği bir durum değildir. Son zamanlarda büyüyen üretim yerlerinde veya iş yerlerinde yaşanan olayların artmasından dolayı özellikle de büyük iş sahiplerinin personellerinin bu konuda eğitilmesine katkıda bulunmaları ve bilinçlendirilmeleri konusunda gerekli adımları atmaları gerekmektedir.

Doğru Eğitim Nasıl Alınır?

Sağlık ve hayati önem taşıyan ilkyardım konusu, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Çok sayıda eğitim kurumunda buna yönelik verilen eğitimlerin olduğu durumu gerçektir. Ancak eğitim alan kişi kadar eğitim veren kişinin de ciddi anlamda birikim sahibi olması gerekmektedir. Gerek sosyal hayatta, gerek evde ve gerekse de herhangi bir olay karşısında hastaya ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilmek için kendini kanıtlamış bir eğitim kurumundan destek alınarak ilkyardım eğitimi alınabilir.