Basınçlı Ekipmanlar

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Değişiklikleri

Yeni Haberler

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından eski yönetmelik olan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 19 Temmuz 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerine 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği yayınlanmış ve Avrupa Birliği Üye ülkelerinde uygulamaya geçilmişti. Fakat ülkemiz, birliğe tam üye olmadığından yönetmeliğin uyumlaştırmasını gerçekleştirmek durumundaydı. Bu uyumlaştırma süreci bir süre gecikmiş olsa da 03.03.2018 tarihinde tamamlandı ve sonuç olarak 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şeklinde resmi gazetede yayımlanarak ülkemizde de uygulamaya geçilmiş oldu.

Szutest olarak, yeni yönetmeliğe geçiş için gerekli yetkilendirme sürecini hızlı şekilde ele alıyoruz. Bu doğrultuda, yeni yönetmelik ile ilişkili olan EN 17020, EN 17021 ve EN 17024 standartlarında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyonumuzu tamamladık. Ayrıca, yetkili otorite olan, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimleri de başarı ile geçtik.

Uzun yıllardır hizmet verdiğimiz bu sektörde, yetkimize çok kısa süre içerisinde kavuşup hiç hız kesmeden faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Basınçlı Ekipmanlar

Yönetmelikte Neler Değişti?

Eski yönetmelikte bulunup da 2014/68/AB içerisinde olmayan modüller bulunmamaktadır. Bu eski modüller ve yerine geçen modülleri aşağıda bulabilirsiniz;

97/23/AT Yönetmeliğinde Bulunupda Yeni Yönetmelikte Olmayan Modüller2014/68/AB Yönetmeliğinde Bulunan Modüller
A1A2
B1B (Tasarım Tipi)
BB (Üretim Tipi)
C1C2

Bunlarla birlikte yeni yönetmeliğin uygulanabildiği modüller kategorilere göre aşağıdaki yeni halini almıştır;

KategoriModüller
IModül A
IIModül A2

Modül D1

Modül E1

IIIModül B  (Tasarım tipi) + Modül D

Modül B  (Tasarım tipi) + Modül F

Modül B  (Üretim tipi) + Modül E

Modül B  (Üretim tipi) + Modül C2

IVModül B  (Üretim tipi) + Modül D

Modül B  (Üretim tipi) + Modül F

Modül G

Modül H1

Yeni Tanımlamalar;

Yeni yönetmelik ile Akreditasyon, CE işaretlemesi, uygunluk değerlendirmesi, uygunluk değerlendirme kuruluşu, piyasada bulunmanın engellenmesi, ulusal akreditasyon kuruluşu, teknik spesifikasyon, birlik uyumlaştırma mevzuatı gibi yeni tanımlamalar yapılmıştır.

Ayrıca yeni yönetmelik ile grup 1 akışkanlar ve girdiği kategorilerin tanımı yapılmıştır.

Risk Bazlı Yaklaşım;

97/23/AT yönetmeliğinde üreticiler için sadece tehlike analizi yapılması öngörülmekteydi. Yeni yönetmelik ile üreticiler için tehlike analizi yükümlülüğü yanında risk analizini de zorunluluk haline getirmekte ve ‘Teknik dosya, basınçlı ekipmanın ilgili gereklere uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılacak ve risk veya risklerin yeterli bir analizi ve değerlendirmesini içerecektir’ şartı getirilmektedir.

Yazar: İlker Erdinç ELİNÇ

Basınçlı Ekipmanlar