93/42/AT Hizmet Başvurusu İçin Son Tarih

93/42/AT Hizmet Başvurusu İçin Son Tarih

Bilindiği üzere (AB) 2017/745 yeni MDR yönetmeliği 26 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Szutest, 93/42/AT kapsamındaki belgelendirme, yeniden belgelendirme ve kapsam genişletme hizmeti için son başvuru tarihini 31 Ekim 2020 olarak belirlemiştir.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.