30 Ağustos Zafer Bayramı

(28 AĞUSTOS 1922)

Validem Hanımefendi’ye ve Fikriye Hanım’a:

Buraya geldikten sonra düşmanı kovmak icap ettiğinden, taarruz ederek inayeti badi ile attık ve Afyon Kara Hisar’ını aldık. Dolayısıyla daha birkaç gün buralarda kalmam lazım gelecektir. Siz müsterih olunuz. İnşallah duanız bereketleriyle bütün memleketi düşmandan kurtarmak kolay olacaktır.

Başkumandan
M. Kemal

Atatürk’ ün Bütün Eserleri
Kaynak Yayınları
Cilt 13 Sayfa 221

(1 EYLÜL 1922)

Başkumandan Paşa’nın Beyannameleri

Kurtuluş Bekleyen Ahalimiz ile Yunan Askerlerine Yayımlanan Beyannameler

Kurtuluş Bekleyen Ahalimize Türkçe Beyanname

 

Sevgili Türkiyalılar, Sevgili Kardeşlerimiz!

Türk ordusu Yunan ordusunu perişan etti. Yunanlılar her tarafta topunu tüfeğini bırakıp bozgun ve dehşet içinde kaçıyor. Etrafı sarılanlar her yerde teslim oluyor. Köyleri harmanları yakıyor.

Ey ahali, sakın korkmayınız. Sizi kurtarmak için üç senedir dağlarda çarpışan ordunuza Cenabı Hak büyük bir zafer verdi. Yıldırım gibi yunan cellatlarını kovalıyor. Kadınlarınızı, çocuklarınızı düşman kaçarken dağlara ve emin yerlere saklayınız. Eğer düşman bir köy yakmaya, bir yol tahrip etmeye teşebbüs ederse hemen ona hücum ediniz. Kaçan düşmanın yanında kalan her köy emniyetle bilinsin ki, Türk ordusu yirmi dört saat geçmeden yetişiyor. Bir de hangi yunan kıtası veya kumandanı mezalim yaparsa onun numarasını ve kumandanının ismini öğreniniz.

Düşmanın firarından sonra cephece tertip edilerek tayyarelerimiz tarafından atılan Türkçe ve Rumca beyannamelerin suretleri aşağıdadır.

Rumca Beyanname: ‘’ Yunan kumandanlar, Yunan subayları, Yunan askerleri!

Mağlup ve hezimete uğramış Yunan fırkaları topunu tüfeğini bırakarak kaçıyor, açlık ve yorgunluktan bitap kalan Yunan askerleri her yerde teslim oluyor. Her tarafınız sarılmıştır. Kaçamayacaksınız. Teslim olanlar açlık, sefalet ve mahrumiyet ile sürünerek ölmekten kurtuluyorlar. Bazı Yunan askerlerinin çekildikleri yerlerde İslam ahaliye zulüm ve işkence yaptığını ve şimendiferleri tahrip ettiğini görüyoruz. Gerek kumandan ve subayların emri ile ve gerek münferiden her türlü zulüm ve yangından şahsen mesulsünüz.’’

Başkumandan
M. Kemal

Atatürk’ ün Bütün Eserleri
Kaynak Yayınları
Cilt 13 Sayfa 231