THyGA PROJESİ ( H2NG )

THyGA PROJESİ ( H2NG )

Bilindiği üzere, Gaz sektörünün en önemli geliştirmeleri ve iyileştirmeleri Eco-Design Regülasyonları ( Enerji Verimlilikleri ) ve düşük emisyonlar ile ilgilidir. Verimlilik sınıfları ve emisyon değerlerinin gelişen teknoloji ile ulaşabileceği hedefler tasarımların değişmesi ile belirli bir noktaya ulaşmıştır.

Avrupalı kural yapıcılar, minimum tüketici kesintisi ile karbondan arındırma hedeflerini karşılamak için hidrojenin mevcut gaz şebekelerinde oynayacağı önemli rolü giderek daha fazla kabul ediyor. Mevcut gaz altyapısı, uzun vadeli ve yüksek kapasiteli enerji depolama kapasitesine sahip, enerji dağıtımı ve arz güvenliği için hayati bir varlıktır. Hidrojenin doğal gazla harmanlanması bu varlıktan faydalanacaktır. Artan hidrojen konsantrasyonuna sahip bir sistemin güvenliğini sağlamak ve performansını belirlemek için, norm öncesi araştırmalarda bir çaba gereklidir.

THyGA PROJESİ ( H2NG )

Bu bağlamda, yeni THyGA projesi (Gaz Cihazları için Hidrojen Katkılarının Test Edilmesi), özellikle evsel ve ticari sektörde, doğal gaz ve hidrojen karışımlarının son kullanım uygulamaları üzerindeki etkisinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını ve iletilmesini amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu ve Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi (FCH 2 JU) tarafından yapılan başarılı teklif değerlendirmesinin ardından, THyGA projesi 2019 FCH 2 JU çalışma programının bir parçası olarak finanse edilmek üzere seçilmiştir.

THyGA PROJESİ ( H2NG )Projenin ana amacı, konut ve ticari gaz cihazları üzerindeki teknik etkilerle ilgili bilgi boşluklarını kapatarak H2NG (doğal gazda hidrojen) karışımlarının geniş çapta benimsenmesini sağlamaktır. Proje konsorsiyumu, ihtiyaçlara cevap vermek için uyarlanması gereken uygun kodları ve standartları belirleyecek ve tavsiye edecek ve yeni ve mevcut cihazların zorluklarını ele almak için bir strateji geliştirecektir.

Projenin aşamaları aşağıdaki gibi olacaktır;

  • Evsel ve ticari sektörlerde cihaz teknolojileri portföyünün taranması ve bölümlere ayrılması ve hidrojen katkılarının etkisinin değerlendirilmesi.
  • Hemen hemen her cihaza uyarlanabilen genel bir protokol sağlamak için 100’e kadar konut ve ticari gaz cihazını test etme.
  • Doğal gazda farklı H2 seviyeleri için doğrulanmış bir sertifikasyon protokolü geliştirme
  • Cihaz tasarımı, üretimi ve sertifikasyonu için gaz değer zinciri boyunca üreticiler, karar vericiler ve son kullanıcılar için önerilerde bulunmak.

szutest