SZUTEST  IAS‘ tan  17021-1 standardına   göre  akredite  oldu.

SZUTEST IAS (International Accreditation Service – USA ) ‘ tan 17021-1  Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi standardına göre akredite oldu.

SZUTEST  IAS tarafından 17021-1 standardına göre  gerçekleştirilen Denetimi başarı ile tamamlayarak aşağıda belirtilen standartlar da akredite olarak hizmet verme yetkisine sahip olmuştur.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 22000

ISO 50001

ISO 27001

ISO 13485

OHSAS 18001