ONLİNE ISО 27701:2019 KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ (KVYS) BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

ONLİNE ISО 27701:2019 KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ (KVYS) BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi

02-03 / 04 / 2021

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS)

 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • İşletim
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

ISO 27701 EK-A Kontrolleri

 • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikaları
 • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Organizasyonu
 • İnasan Kaynakları Güvenliği
 • Varlık Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Kriptografi
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • İşletim Güvenliği
 • Haberleşme Güvenliği
 • Tedarikçi İlişkileri
 • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik İhlal Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetiminin Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Unsurları
 • Uygunluk
 • Kişisel Veri Toplama ve İşleme Koşulları
 • Veri Sahiplerine Karşı Yükümlülükler
 • Tasarım Gereği Gizlilik ve Varsayılan Olarak Gizlilik
 • Kişisel Verileri Paylaşma, Aktarma ve İfşa Etme

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sisteminin ilgili diğer yönetmelik ve standartların gereklilik ve yükümlülüklerinin karşılanmasıyla ne derece ilişkilendirilebileceği

 • ISO 29100 ‘deki Gizlilik İlkeleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
 • Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
 • Bulut Hizmetleri Sağlayan Kuruluşlar için ISO 27018  ve ISO 29151

EĞİTİME KİMLER KATILMALI

 • KVYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 27701 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 27701:2019 gerekliliklerini esas alan KVYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Bir kuruluşta bilgi güvenliği ve gizlilikten sorumlu kişiler.

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Eğitim faaliyetlerinizde, KOSGEB  destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.