Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Rahat Edin

Yasalar, yürütmeler ve çıkartılan kanunlar sayesinde yaşanan iş kazaları ve iş kazalarının ölümle sonuçlanması gibi durumların önüne daha rahat geçilebildiği bir gerçektir. Çıkartılan yasalara göre özellikle tehlikeli meslek gruplarında yer alan personellerin çalışabilmesi için bazı şartlar koşulmuştur. 04/05/2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu güncellenerek yeni şartlar eklenmiş ve buna göre artık dileyen herkesin her işte çalışmasının önüne geçilmiştir. İşlerin daha verimli olabilmesi, mesleklerin daha sağlıklı şekilde icra edilmesi, yaşanan olumsuz vakaların önüne geçilmesi için değişikliğe gidilen kanuna göre, artık tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları şart koşulmuştur.  Tehlikeli meslek grupları, daha çok yanıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, maden ocakları, büyük inşaatlar gibi alanları kapsamaktadır. Bununla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayınladığı ilk tebliğde 40 meslek grubu tehlikeli ve çok tehlikeli meslek sınıfları olarak değerlendirilmiş ve bu alanlarda çalışanların belge sahibi olmaları şart koşulmuştur. Tabi belgeyi alabilmek için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için devam eden bir kurs ve sonrasında sınav düzenlenmektedir. Sınavı başarı ile geçenlerin belge masrafları fon tarafından karşılanmaktadır.

Belge şartı aranan meslekler artıyor

İlk olarak 25/05/2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 40 meslek grubu, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grubuna alındı. Ancak bu sayı, 40 ile sınırlı kalmadı ve yeni bir güncelleme daha getirilerek 24/03/2016 tarihinde 8 meslek daha bu sınıfa dâhil edildi. Aslında bu tip incelemelerin olması hem işverenler açısından hem de çalışanlar açısından son derece faydalıdır. Mesela ülkemizde yakın dönemde yaşanan iş kazaları ile ilgili soruşturmalar hâlâ devam etmektedir. Elbette sorumluların bulunup cezalandırılmaları yerinde bir karardır fakat olaylar yaşanmadan önce alınabilecek tedbirlerin alınması, yaşaması muhtemel iş kazalarının önüne geçmede daha etkili olacak, yaşansa bile kişilere verilen hakların yerine getirilmesi de kaçınılmaz olacak. Nitekim mesleki yeterlilik belgesi sadece kişilerin ağır veya tehlikeli işlerde çalışmalarına izin vermeyle sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda, çalışanların yaşayabilecekleri olası bir kaza durumunda kanuni olarak sahip olacakları haklardan faydalanmaları da daha rahat olacaktır. Burada akla takılabilecek sorulardan biri, “belgeyi almak için öncelikle iş sahibi mi olmak gerekiyor ?” sorusudur. Çalışma hayatına henüz başlamamış ama tehlikeli ve çok tehlikeli bir meslek grubu içinde yer almak isteyenlerin öncelikle iş bulmalarına gerek yoktur. Belge alabilmek için kanunlar çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılabilmektedir. Hatta öncesinden yapılması iş bulmayı daha da kolaylaştırmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesi başvuru

Çalışma hayatına adım atacak kişilerin hangi meslek grubunu tercih edeceklerine karar vermelerinden sonra yukarıda da bahsettiğimiz gibi yayınlanan 48 meslek grubu içerisinde yer alıyorsa, öncelikle mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir. Kurslar ve sınav hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz sitemizi inceleyerek daha net bilgilere ulaşabilir, iletişim numaramızdan irtibat kurarak belge için gerekli bilgileri aldıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.