Mesleki Yeterlilik Belgeniz Var mı?

Mesleki Yeterlilik Belgeniz Var mı?

Teknoloji ve teknolojiye bağlı olarak gelişen iş hayatı, çalışma ortamlarının artmasını sağladı ancak yaşanan gelişmeler, beraberinde bazı riskleri de getirmedi değil. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının ölümle sonuçlanmasının büyük bir nedeni, çalışanların meslek dalı hakkında net bilgiye sahip olmaması ve yeteri kadar iş hakkında tecrübesi olmamasından kaynaklandığı görülmüştür. Gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan iş kazaları, ölümle sonuçlanabilmektedir. Feci şekilde yaralanmalar ve çalışamaz hale gelenlerin sayısının da azımsanmayacak kadar çok fazla olduğunu söylemeden de geçmemek gerekiyor. Peki, bu tip üzücü olayların önüne geçebilmek için neler yapılabilir? 2015 yılının Nisan ayında yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte artık her isteyen istediği işte çalışamayacak. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları zorunlu hale getirildi. Bunu bir diğer anlamda şu şekilde ifade etmek mümkündür. Çalışma hayatında zorlu yerlerde çalışmak isteyenlerin meslek ile ilgili bir yeterlilik seviyesine ulaşmaları gerekir, mesleğin riskleri, çalışmada dikkat edilmesi gerekenler ve yaşanabilecek herhangi bir kaza durumunda haklarının neler olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bunun için bir sınav düzenlenmekte ve sınavı başarı ile geçenlere yeterlilik belgesi verilmektedir. Bu sayede hem işler daha seyrinde yürümekte hem de olası durumlarda kişilere sunulan hakların elde edilmesi sağlanmaktadır.

Belgeye kimler başvurabilir?

Tehlikeli veya çok tehlikeli iş gruplarını ayırmak, bireysel veya iş sahiplerinin belirlediği kurallar doğrultusunda ele alınmıyor. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayınladığı tebliğ ile 40 meslek grubu “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” meslek guruplarına dâhil edilmiş. Bu meslek dalları içerisinde çalışmak isteyenlerin belge başvurusu yapmaları gerekmektedir. Belgeyi alabilmek için ise getirilen bazı şartlar ve başvuru yapılabilecek yerler belirlenmiştir. Buna göre mesleki yeterlilik belgesi başvurusu yapılabilecek yerlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olması gerekmektedir. Bu tip çalışmaların ve zorunlulukların getirilmesi, insan hayatının daha bir önemli olduğunu göstermektedir. Geçmiş dönemlerde getirilen bazı zorunluluklar vardı elbette ancak belge almak için başvurulan yerlerin denetlenmemesi veya belge vermeye ehliyetli olup olmadıkları konusunda ciddi bir çalışmanın yapılmaması herkesin kolaylıkla belge almasına zemin hazırlıyordu. Bu durum maalesef ülkemizde çok fazlasıyla iş kazasına ve iş kazaları neticesinde ölümlü olayların yaşanmasına neden olmuştur. Yakın tarih veya uzun tarihlere bakıldığında, yapılan yanlışlıklar ve üzerinde durulmayan belgeler nedeniyle insan hayatı hiçe sayılmış, ölüm ve ağır yaralanma gibi olaylar fazlasıyla yaşanmıştır.

Başvuru için arayın

Çalışma hayatını ciddiye alan ve meslek grubu olarak tehlikeli ve çok tehlikeli alanlarda çalışmak isteyenlerin belge alabilmesi için yukarıda belirttiğimiz gibi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş belgelendirmeye haiz olan yerlerden belge alınabilmektedir. Firmamız bu yetkilere sahip bir kuruluş olup mesleki yeterlilik belgesi verebilen bir kuruluştur. İletişim numaramızdan arayarak veya internet sitemizden gerekli bilgileri alarak başvuruda bulunabilirsiniz.