KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

KKD/PPE NEDİR?

PPE ‘’2016/425/EU Personel Protective Equipment’’ yönetmeliğinin İngilizce baş harflerinden oluşmuş, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) anlamına gelen bir kısaltmadır.

HANGİ ÜRÜNLER KKD/PPE KAPSAMINA GİRER?

2016/425/AB Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği, kullanıcısını belirli bir riske karşı koruması amaçlanan her türlü ekipmanı kapsamaktadır. Özellikle bir işletme bünyesinde çalışanların,

  • Tehlikeli çevresel ve atmosferik koşullara karşı koruma sağlayan maske, gözlük ve koruyucu kıyafetler,
  • Düşme veya çarpma sonucu oluşabilecek yaralanmaların azaltılmasına yönelik koruma sağlayan; baret, koruyucu eldiven ve ayakkabılar,
  • Gürültü kirliğine karşı koruma sağlayan kulaklıklar,
  • Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlayan, yaşam hattı ve kemerler,
  • Belirli spor aktivitelerinde sporcuları korumak için tasarlanan ekipmanlar,

bu kapsamdaki ekipmanlara en iyi örneklerdir. Kolluk kuvvetlerince veya uluslararası anlaşmalara göre taşımacılıkta kullanılan şartları ayrıca belirtilmiş ürünler dışında neredeyse her türden kişisel koruyucu donanım bu kapsamda değerlendirilebilir. Bazı özel kullanımlar (bulaşık yıkama eldiveni vb.) için tasarlanan ürünler de kapsam dışı bırakılmıştır.

CE BELGESİ KKD/PPE ÜRÜNLERİNDE ZORUNLU MUDUR?

Avrupa’da ve ülkemizde uygulamada olan 2016/425/AB KKD yönetmeliği, kapsam dahilinde olan tüm Kişisel Koruyucu Donanımların CE etiketi taşımasını zorunlu kılmaktadır. Bu ekipmanların üretimini veya satışını yapan yetkili temsilcilerin, ürünler piyasaya arz edilmeden önce CE belgelendirme sürecini tamamlaması gerekmektedir. Ürünlerine CE markası iliştiren üreticiler, yalnızca yasal gereklilikleri karşılamakla kalmaz aynı zamanda, ürünlerin Avrupa Birliği üye ülkelerinde de serbestçe piyasaya arz etme potansiyeline sahip olur.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İÇİN CE İŞARETİ NE İFADE EDER?

Üzerinde CE etiketi taşıyan Kişisel Koruyucu Donanımlar, ürünlerin yönetmeliğin ve ilgili uyumlaştırılmış standardın belirlediği gereklilikleri karşıladığını, insan sağlığına ve çevreye olan etkisinin değerlendirildiğini ve uygun bulunduğunu ifade eder.

KKD ÜRÜNLER İÇİN CE İŞARETİ NASIL ALINIR?

Yönetmelik, ürünlerin koruma sağladığı risklere ve koruma seviyesine göre 3 farklı şekilde kategorize etmiştir.

  • Kategori I- Basit tasarımlı ürünler (Güneş gözlüğü, ev işlerinde kullanılan eldivenleri vb.)
  • Kategori III– Karmaşık tasarımlı ürünler (Koruyucu kıyafetler, maskeler, yangından korunma ekipmanları vb.)
  • Kategori – II – Kategori I ve Kategori III kapsamında olmayan diğer ürünler.

Kategori I kapsamındaki ürünleri, piyasaya arz etmek isteyen üreticiler, yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra kendi beyanları ile ürünlerine CE işareti iliştirebilirler.

Kategori II ve Kategori III ürünlerde, üreticinin bu alanda yetkilendirilmiş “Onaylanmış Kuruluşlardan” hizmet alması gerekmektedir. Ürünün özelliklerine göre, CE belgelendirme süreçleri modüler tabanda farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Kategori II ürünler için üreticiler onaylanmış kuruluşlardan, yalnızca Modül B Tip İnceleme Sertifikası aldıktan sonra kendi beyanları ile CE etiketi iliştirebilmektedir. Fakat Kategori III KD’lerde, bu sertifikaya ek olarak seri imalatın uygunluğunu gösteren, Modül C2 veya Modül D sertifikası alınması gerekmektedir. Ancak bu şartları karşılayan ürünlere CE markası iliştirilebilir.

HANGİ KURULUŞLAR KKD YÖNETMELİĞİNDE CE BELGESİ VEREBİLİR?

CE işareti ile ilgili belgelendirme işlemleri sadece, Avrupa Birliği Komisyonunca yetkilendirilmiş, 4 haneli bir kimlik numarasına sahip “Onaylanmış Kuruluşlar” tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Onaylanmış kuruluş olmayan diğer belgelendirme kuruluşlarının yayınladığı sertifikalar geçersiz olmaktadır.

SZUTEST bu alanda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve AB Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş, 2195 numaralı Onaylanmış Kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

Ürünlerinizin belgelendirmesi konusunda sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız. Detaylı bilgi almak için  info@szutest.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.