ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Geçişi

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Geçişi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem standardı ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardı 15.09.2015 tarihinde revize edilmiştir.

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından revizyonlara ilişkin geçiş süresi 3 yıl olarak verilmiş olup ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standartlarının geçerlilik süresi 14.09.2018 tarihinde sona ermektedir.

Standartların yeni versiyonlarına geçiş; gözetim denetimlerinde veya belgelendirilmiş müşteri talebi doğrultusunda geçiş denetimleri ile sağlanacaktır.

Geçiş denetimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda eski versiyonlara göre verilmiş sertifikalar revize edilerek yeni versiyonlara göre güncellenecek ve sertifikanın üç yıllık geçerlilik süresinin tamamı kullanılmış olacaktır. Geçişin denetimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanamaması durumunda mevcut belgelerin geçerlilik süresi ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 belgeleri için 14.09.2018 tarihinde sona erecektir.