Neden ISO 9001 Belgesine Sahip Olmalıyım?

Rekabetin hızla arttığı hataya tahammülün kalmadığı dönemler kalitenin önemini artırmıştır. Artık kaliteli ürüne, kısa zamanda, düşük maliyette ulaşma daha iyiyi arama güdüsü kalitenin destekleyicisi olmuştur. Kalite yalnızca imalatta değil,  hizmette kuruluşun tüm kademelerinde aranan şart haline gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında yapılan araştırmalar; Kusurlu hizmet / üretim sağlamakta üst yönetimin payının ciddi oranda olduğunu göstermiştir.

Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı, uzun bir dönem boyunca ve dengeli bir yolla, müşterilerinin ve diğer ilgi tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama yeteneği ile elde edilir. Sürdürülebilir başarı, öğrenmeyle ve geliştirmelerin veya yeniliklerin ya da her ikisinin uygun bir şekilde uygulanmasıyla kuruluş ortamının farkındalığı sağlanarak, kuruluşun etkili yönetimi ile elde edilebilir.

ISO 9001:2015 Standardı, iyileştirmelerin, yeniliklerin veya her ikisi için güçlü ve zayıf tarafları ve fırsatlarını belirlemek için kuruluşun önderliğini, stratejisini, yönetim sistemini, kaynaklarını ve süreçlerini kapsayan, kuruluşun olgunluk seviyesinin gözden geçirilmesi ile ilgili önemli bir vasıta olarak kendi değerlendirmesini ön plana getirir.

ISO 9001:2015 her türlü kamu ve özel, çalışan sayısı gibi özellikler ayırt etmeksizin her ölçekteki kuruluşa uyarlanabilecek tarzda inşa edilmiş bir standarttır. ISO 9001:2015 Belgesinin ülkemizde ki yeri Maalesef ki İhalelere girebilmek dışında bir avantajının olmadığı yönünde. Bu yanlış algının sebebi, Sistemin tamamen yanlış kurgulanması ve uygulanmasıdır. İşletme sahiplerinin Yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle ‘para karşılığında alınan Bir kağıt parçası için zaman ve nakit ayırmak ‘ külfetli gelmektedir. Tam da bu noktada öncelikli olarak; Kuruluş sahiplerinin bilinçlendirilmesi için harekete geçmek gerekmez mi?

Peki ISO 9001:2015 Belgesini alabilmek için, sistemi kurduk, uyguladık ve başarılı bir şekilde Belgeyi aldık. Kuruluşunuza katkısı ne olacak ?

Öncelikle uzun vadede kuruluşunuzun kurumsal bir yapıya sahip olması için alt yapınızı oluşturmuş oldunuz. Evet ‘’Kalite ‘’ herkese göre değişen bir kavramdır. Ancak ISO 9001:2015 sayesinde Kalitenin kriterlerini belirlerseniz; Kuruluşunuz için Müşteri Memnuniyeti tanımını da yapmış olacaksınız. Çünkü emin olabiliriz ki Kalite demek Müşteri Memnuniyeti demektir. Müşteri kitlemizin ihtiyaç ve isteklerine karşılık vererek, kar maksimizasyonumuzu artırmış olmaktır.

İhracat ile dünyaya açılmaya çalışan kuruluşların belli kalite şartlarım yerine getireceğini teminat altına alması, kamu ve özel ihalelerde ISO 9001:2015 belgesi ön şartını yerine getirmesi genellikle işletme sahiplerinin ISO 9001:2015 belgesine ihtiyaç duymada önemli etkenlerdendir.

Kalite uzun vadede maliyetleri düşürecektir. Hatasız ve fire vermeden üretim yapmak ya da hizmet sunmak için ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi bize yol gösterici olacaktır. Kuruluş faaliyetini gösterirken kurumsal kimliğinin cesareti artacak, riskleri kontrol altına alarak, önüne çıkabilecek her türlü sorunda hazırlı olacak,  önlemini alabilecektir.

ISO 9001:2015 Kuruluşun zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarırken en iyi rehber, Akıl hocası olacaktır. Size kurumsal çözümler sunarken, iş dünyasında sizi güçlü rakip ve rekabet edebilir bir konuma getirecektir.

iso-9001-blog