ISO 27001 faydaları nelerdir?

Küçük bir işletme iken büyüyen ve globalleşen şirketler, belli bazı yasalara uygun şekilde çalıştıkları için varlıklarını sürdürürler ve bunun ötesine geçerek bir dünya markası haline gelirler. Türkiye’de özellikle internetin yaygınlaşmaya başlamasından sonra bir takım sorunlar, hem şirketlerin büyümesine mani oldu hem de müşterilerin memnuniyetsizliğine. Bu durumun en büyük etkisi, bilgi yönetiminin sağlanmamasıydı. Günümüz teknolojisinin ilerleme sağlaması ve ülkemizde de her şirket üzerinde hakimiyet kurması ile birlikte bazı düzenlemeler getirilmek zorunda kalındı. Özellikle de kişilerin bilgilerini korumaya yönelik getirilen düzenlemeler sayesinde hem müşteriler hem de şirketler kendini daha bit güvende hissetmeye başladı. ISO standartları, 1947 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan bir sistemdir. 196 üye ülkeye sahip olan ISO (International Organization of Standardization), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir standartlar teşkilatıdır. Elektrik ve elektronik konuları dışında kalan tüm konularla ilgilenen teşkilat, şirketlerin varlıklarını koruyabilmeleri ve dünya pazarlarında üretimlerini ve hizmetlerini pazarlayabilmeleri için bazı standartlar oluşturmuştur. Sektörel bazda değişik yasalara başvurulsa da genel olarak standart olan bazı yasalar vardır. ISO 27001 belgesi, tüm global şirketlerin uyulması zorunlu olan standartları içermektedir. Gelişen teknoloji ile müşterilerin bilgilerinin kolaylıkla yayılabilmesi üzerine getirdiği ISO 27001 standartları, şirketlerin müşterilerine güven vermesi açısından son derece değerlendirilmesi gereken bir standartlar topluluğudur. Türkiye’de de 15 Ekim 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlamasından sonra yürürlüğe giren Bilgi Güvenirliği Yönetimi ile birlikte şirketler de müşteriler de rahat nefes almaya başladı.

szutest-blog