ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Önemi !

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi, Kuruluşların Çev­re­sel per­for­man­sının artırılması, Çevresel Kir­li­li­ğin kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sını amaçlayan yönetim sistemidir.

Günümüzdeki ekolojik sorunlar göz önüne alındığında ISO 14001, ekolojik dengenin sağlanmasına, çevreye duyarlı yaklaşım anlayışının benimsenmesine büyük ölçüde katkı sağlayan bir yönetim sistemidir.

Standart gerekliliği olan,  Yasal gereklilikler uyma taahhüttü, Sürekli iyileştirme taahhüttü, Kirliliğin önlenmesi taahhüttü, çevre etkilerinin değerlendirmesi ve  ortaya  çıkan olumsuzlukları azaltma taahhüdü, çevresel kirliğin azaltılmasına fayda sağlayacak önemli adımlardır.

ISO 14001 çevre yönetim sisteminin faydalarını daha detaylı inceleyecek olursak;

  • Kuruluşun yasal şartlara uyumunun arttırılmasını sağlar.
  • Kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.
  • Doğal kaynakların etkin kullanımına fayda sağlar ve bu sayede maliyetin azalmasına yardımcı olur.
  • Kuruluşun itibarının artmasına fayda sağlar
  • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesine katkı sağlar
  • Çevresel performansın artmasına katkı sağlar

ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin yukarıda bahsettiğimiz faydalarından yararlanmak için, Kuruluşunuzda ISO 14001 gerekliliklerine uygun olarak bir çevre yönetim sistemi oluşturmalı ve uygulamalısınız.

iso-14001-2