İlkyardım Eğitimi Nedir, ilkyardım nasıl yapılmalıdır ?

İlkyardım; herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda belki de bir bayılma, sıcaktan fenalaşma ya da gözümüze toz kaçması gibi hallerde durumu daha da kötü hale getirmeden kişiye sağlık ekiplerinin ulaşmasını beklemek ve bunu yaparken de kişiyi en iyi şekilde muhafaza etmek demektir. İlkyardım sadece sargı bezleri, tahtalar, battaniyeler bularak, yaralarını sararak ya da kanamasını durdurmaya çalışarak yapacağımız bir müdahale değil; ilkyardım bazen de sadece kişinin yanında olarak, endişelerini gidererek aynı zamanda psikolojik olarak da yanında olmak demektir. Bu durumda ilkyardım eğitiminin önemi ortaya çıkmış oluyor.

Trafik kazalarında ölümlerin %10 u ilk 5 dakikada %50 si ise ilk yarım saat içinde olmakta ve ambulansın olay yerine gelebilme süresi en iyi 9 dakikada olabilmekte. Bu nedenle birey olarak hepimize düşen görev ilkyardımla kazazedenin veya yaralının yaşamsal fonksiyonlarının devamını sağlamak, durumunun kötüleşmesini önleyecek tedbirler almaktır. Bu gibi durumlarda panik ve heyecan bizi her zaman felakete sürükleyecektir. Bir an yapılacak yanlış bir hareket kişiyi ömrü boyunca yatağa mahkum edebilir. Soğukkanlı olmak panikle yapacağımız yanlışların önüne geçerek daha sağlıklı bir ilkyardım müdahalesi yapmamızı sağlayacaktır.

Sağlık Bakanlığı özellikle iş yerlerindeki bu gibi kazaların müdahalesinin doğru yapılabilmesi için ilkyardım eğitimlerini yasayla zorunlu kılmıştır. Böylece ilkyardım konusunda daha bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Yazar: Hanife BERBER