GÜVENLİK BÜTÜNLÜĞÜ SEVİYESİ (SIL)

Güvenlik bütünlüğü seviyesi (SIL), bir güvenlik fonksiyonu tarafından sağlanan göreceli bir risk azaltma seviyesi olarak veya bir hedef risk azaltma seviyesini belirtmek için tanımlanır. Basit bir ifadeyle SIL, güvenlik enstrümanlı bir işlev (SIF) için gereken performansın bir ölçümüdür.

“İşlevsel Güvenlik” yanlış işlevden kaynaklanan tehlikelere karşı koruma anlamına gelir.

Bir güvenlik fonksiyonu yürüten ELEKTRİKSEL/ELEKTRONİK/ PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK GÜVENLİKLE İLGİLİ SİSTEMLERİN FONKSİYONEL GÜVENLİĞİ fonksiyonel güvenlik, bir sistemin veya ekipmanın girdilerine yanıt olarak doğru şekilde çalışmasına bağlı olan genel güvenliğin bir parçasıdır.

Risk analizine dayanarak, insan hayatına ve çevreye ciddi zarar verebilecek her güvenlik fonksiyonu fonksiyonel güvenlik gereksinimi altında doğrulanmalı ve FS ile sertifikalandırılmalıdır. Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) Çalışması, güvenlik enstrümanlı sistemlere tahsis edilecek güvenlik enstrümanlı fonksiyonların (SIF) güvenlik bütünlüğü ihtiyaçlarını belirlemek için farklı seviyeleri değerlendirmek için gereklidir.

SIL sertifikası tanınırlık sağlar, ürününüzün marka değerini artırır ve daha önce erişilemez olan yeni yollar açar. En önemlisi SIL sertifikası ürününüzün güvenilirliğinin altını çizer.

SIL aynı zamanda ihtiyaç anında arıza olasılığı (PFD) veya saatte arıza olasılığı (PFH) cinsinden güvenlik sistemi performansının bir ölçüsüdür.

Güvenlik Bütünlüğü SeviyesiRisk Azaltma Faktörüİhtiyaç Anında Arıza Olasılığı
SIL 4100,000 ila 10000 arası10-5 ila 10-4 arası
SIL 310,000 ila 1, 000 arası10-4 ila 10-3 arası
SIL 21,000 ila 100 arası10-3 ila 10-2 arası
SIL 1100 ila 10 arası10-2 ila 10-1 arası

 

Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) Çalışması, güvenlik enstrümanlı sistemlere tahsis edilecek güvenlik enstrümanlı fonksiyonların (SIF) güvenlik bütünlüğü ihtiyaçlarını belirlemek için farklı seviyeleri değerlendirmek için gereklidir.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standardı IEC 61508, SIL’i iki geniş kategoride gruplandırılmış gereksinimleri kullanarak tanımlar: donanım güvenlik bütünlüğü ve sistematik güvenlik bütünlüğü. Bir cihaz veya sistem, belirli bir SIL’e ulaşmak için her iki kategorinin gereksinimlerini de karşılamalıdır.

Üreticiler IEC 61508 ve IEC 61511 standartlarını yerine getirerek kendilerini sertifikalandırabilirler. Ancak risk ve performansın gerçek ve objektif bir değerlendirmesi, matematiği yapan harici bir şirket veya danışman tarafından yapıldığında daha güvenilirdir. Bu durumda, matematiğe FMEDA denir.

IEC 61508 kapsamında ekipman veya sistem belgelendirme süreci, ürün (veya sistem) geliştirmenin (tasarım, mühendislik ve üretim) IEC 61508’de belirtilen Güvenlik Bütünlüğü Seviyelerine (SIL’ler) ve genel güvenlik sistemi performans hedeflerine ulaşma gereksinimlerini nasıl karşıladığını değerlendirmek için kanıta dayalı, yapılandırılmış ve metodik bir yaklaşımdır.

Bir güvenlik işlevinde kullanılan bir alt sistemin parçası olan bir elemanın SIL derecesine sahip olması kavramı, IEC 61508-4 madde 3.5.8 Not 4’te yer alan Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi tanımına temelden aykırıdır; “SIL, elemanın, alt sistemin veya sistemin değil işlevin özelliğidir. SIL Güvenlik İşlevinin özelliğidir ve bir “SIL n güvenlik sistemi” SIL “n” gereksinimi olan güvenlik işlevlerini destekleyebilen bir sistem olarak yorumlanmalıdır”.

Daha fazla bilgi almak veya fonksiyonel güvenlik veya SIL sertifikasyonuna başvurmak için hemen bizimle iletişime geçin.