ESCO İş Modeli

Günümüzde enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir kaynaklara dayalı yerinde enerji üretim sistemlerinin kurulması, enerji maliyetlerinin mal/hizmet üretimi içerisindeki payının azaltılması açısından kritik önemdedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliğine yönelik öngörülen önlemler kapsamında enerji kullanımına karşılık gelen karbon salınımlarının yakın gelecekte işletmelere fatura edilecek olması da bu konularda inisiyatif alınmasını sürdürülebilir mal/hizmet üretimi açısından adeta bir zorunluluk haline getirmektedir.

Ülkemizde gerek binalarda gerekse de endüstriyel işletmelerde enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik  önemli büyüklükte bir iyileşme potansiyeli olduğu bizzat resmi raporlarda belirtilmektedir. Ancak bu potansiyelin değerlendirilmesine gelince, yapılacak yatırımın finansmanı konusu  işletme yönetimleri için  zorlayıcı olabilmektedir.

Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan ve ülkemiz için henüz yeni olan bir model bu anlamda işletmeler için bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.

Esco (Energy service company-Enerji hizmet şirketi) olarak adlandırılan şirketler, işletmelerin enerji verimliliğine ilişkin yatırımları ile yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim sistemlerinin kurulumu yatırımlarının  risksiz bir şekilde ve kolaylıkla hayata geçmesini sağlayan özgün bir model sunarlar.

İlgili modele göre;

  1. Yatırım ile sağlanacak fayda (enerji tasarrufu) teknik boyutu ile ESCO tarafından işletmelere garanti edilmektedir.
  2. ESCO şirketleri, işletmelerin bu başlık altındaki yatırımları için gerekli finansmanı kendileri sağlayabilmekte veya işletmelerin proje yatırımı için gerekli finansmanı dış kaynak kullanarak hayata geçirmesine aracılık etmektedir.

İşletme, finansmanın geri ödemesini sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere proje ile sağlanan tasarruflar ile ödeyebilmektedir. Hatta bazı durumlarda yatırım kendini ödeyebilmekte ve böylece işletme açısından maliyet oluşturmaması mümkün olmaktadır. Sözleşme süresi sonunda ise tasarrufların tamamı ve kurulan sistem işletmeye ait olmaktadır.

Bu model aşağıdaki görselde açıklanmaktadır.

 

Tasarrufun paylaşımı

Tasarrufun paylaşımı

Dış kaynak ile projenin finansmanı için bu türden projelere özel olarak  dünya çapında avantajlı finansman mekanizmaları oluşturulmuştur. Bunlar arasında Dünya Bankası Fonları, Avrupa Komisyonu Fonları, Kalkınma Finansmanı Kuruluşları tarafından sağlanan avantajlı/imtiyazlı krediler de yer almaktadır.

ESCO , enerji etüdünün en başından, tasarrufların ölçüm ve doğrulanmasına kadar, müşterinin tesisinde geçerli bir enerji tasarrufu projesi tasarlamak, projenin finansmanı için mekanizma oluşturmak ve projenin teknik uygulaması ve enerji tasarrufunun işletmeye garanti edilmesine kadar  tüm hizmetleri anahtar teslim olarak sunmaktadır.

Detaylı bilgi için bizi arayınız.