Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre 2011 yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskan aşamasında Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), binalardaki enerji gereksinimin ve enerji tüketim sınıfının belirlendiğini gösteren bir enerji performansı rapordur. Bu rapor bir anlamda binanın enerji pasaportu olarak da değerlendirilebilir.

Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi(EKB) bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu düzenlemenin amacı gerek bina sakinlerinin gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişilerin binanın enerji performansı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için SMM’ler tarafından mevcut binalar içinse Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri(EVD) tarafından hazırlanır.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

SZUTEST, konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli ile EKB düzenlemek için Türkiye’nin her tarafında hizmet verme potansiyeline sahip yetkili bir Enerji Verimliliği Danışmanlık(EVD) şirketidir.

Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’de geri sayım başladı!

Siz Hala EKB’nizi almadınız mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre 2011 yılından önce yapılmış binalar için 1 Ocak 2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskan aşamasında Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunludur.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden sonra EKB’si olmayan binaların alınması, satılması veya kiraya verilmesi mümkün olmayacaktır. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

SZUTEST Türkiye’nin dört bir köşesine yayılmış EKB uzmanlarıyla binalara EKB düzenlemeye devam ediyor.