Elektrik Tesislerinde Yangınlar ve Önlemleri

Günümüzde elektrik kaynaklı yangınlarda ciddi boyutlarda artış gözlemlenmiştir.İstanbul İtfaiyesi, yayınladığı 2018 raporuna göre elektrik kontağından kaynaklı 5 bin 442 olmak üzere toplamda 20 bin 416 yangına müdahale etti. Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında, İstanbul’da her 37 dakikada bir yangın çıkmaktadır. Tüm verileri topladığımızda elektrik kaynaklı yangınların son 10 yılda yüzde 78 artış gösterdiğini görüyoruz. Bunun sebepleri arasında eski elektrik tesisatlarında kullanılan yükün artmasında kaynaklı aşırı yüklenmeler başta gelmekte ancak yeni kurulan elektrik tesislerinde standart ve yönetmeliklerin göz ardı edilmesinden  kaynaklı problemler devam etmektedir, kurulan  Elektrik tesisatının “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”lerine uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir. Ark hatalarında  MCB VE RCD’NİN yanı sıra AFDD (Arc  Fault Detection Device ) cihazı ile korunmalıdır. Kablo ve iletkenleri aşırı akımlara karşı koruyan cihazlar, sigorta ve kesiciler uzun yıllar  kanıtlanmış ve denenmiştir. Sigorta ve kesiciler çok küçük ark akımlarını korumak için uygun değildir. Ark koruma cihazı bu boşluğu doldurmaktadır. Elektrik tesislerinde maliyet gibi görünen ancak daha büyük maliyet kayıplarına yol açması engellenecek olan periyodik kontroller yapılmalıdır. Elektrik panolarında bulunan ekipman ve tesisatın termal kameralarla periyodik olarak izlenmesi, aşırı ısınmaların anlaşılması açısından faydalı olabilecek ve normalin üstünde ısınan ekipmanın gözden geçirilmesi ya da değiştirilmesiyle hasar yaşanmadan alınabilecek bir önlemler arasında olup kompanzasyon panolarında bulunan kondansatörlerin periyodik olarak gözden geçirilmesi de önem arz eder.

Ex-proof  (alev sızdırmaz) tesisatın gerekli olan bölümlerde kullanılması ve ortamda yanıcı ürün konsantrasyonunun (LEL – en düşük patlama limiti) kontrol altında tutulması için ölçümlerinin ve havalandırılmasının yapılması yüksek önem arz eder. Elektrik tesislerinde artan güç elektroniği sebebiyle elektrik tesisatımızda oluşan harmoniklerin periyodik olarak izlenmesi harmonik ölçümlerin yapılması da önem arz etmektedir.

Yönetmelikler ve standartlar can, mal ve yangın güvenliği ile ilgili minimum kurallardır.Elektrik tesisatlarının tasarım, uygulama, devreye alma, test (deney) periyodik kontrol, işletme, değişiklik çalışmaları ilgili yönetmeliklere ve standartlara göre yapılmalıdır.

elektrik-tesis