Denetçilik Eğitimleri

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Günümüzde işletmelerin tüketici beklentilerine ve standartlara uygun ürün veya hizmet verebilecek düzeyde olduklarını kanıtlamaları stratejik bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle şirketler,  müşteri beklentilerindeki değişime ayak uydurabilmek, yenilikçi olmak, iş verimliliğini arttırmak zorundadır. Tüm bu unsurlar ancak etkin bir kalite yönetim sistemi kurularak sağlanabilir.

 • Planlama & Politika
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Kalite bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Riskleri minimize eder.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

KİMLER KATILMALI?

 • KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,

KURS İÇERİĞİ:

 • Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 9001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Risk analizi, proses etkileşimi workshop,
 • Denetim simulasyonu,
 • Sınav.

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 9001:2015 KYS Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Günümüzde işletmelerin tüketici beklentilerine ve standartlara uygun ürün veya hizmet verebilecek düzeyde olduklarını kanıtlamaları stratejik bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle şirketler,  müşteri beklentilerindeki değişime ayak uydurabilmek, yenilikçi olmak, iş verimliliğini arttırmak zorundadır. Tüm bu unsurlar ancak etkin bir kalite yönetim sistemi kurularak sağlanabilir.

 • Planlama & Politika
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Kalite bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Riskleri minimize eder.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

KİMLER KATILMALI?

 • KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler.

KURS İÇERİĞİ:

 • Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 9001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Risk analizi, proses etkileşimi workshopları,
 • Denetim simulasyonu,
 • Sınav.

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Günümüzde işletmelerin tüketici beklentilerine ve standartlara uygun ürün veya hizmet verebilecek düzeyde olduklarını kanıtlamaları stratejik bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle şirketler,  müşteri beklentilerindeki değişime ayak uydurabilmek, yenilikçi olmak, iş verimliliğini arttırmak zorundadır. Tüm bu unsurlar ancak etkin bir kalite yönetim sistemi kurularak sağlanabilir.

 • Planlama & Politika
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Kalite bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Riskleri minimize eder.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

KİMLER KATILMALI?

 • KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler.

KURS İÇERİĞİ:

 • Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 9001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • Risk analizi, proses etkileşimi workshopları,
 • Sınav.

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

Değerli müşterilerimiz;

2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 9001 standardının 2015 versiyonu için geçiş süreci en geç 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Bu sürecin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

 • TÜRKAK’ın ISO 9001:2015 standardı ile ilgili kendi akreditasyon ve yetkilendirme sürecini tamamlaması.
 • Belgelendirme Kuruluşlarının TÜRKAK’tan ISO 9001:2015 versiyonu için akredite olmaları ya da mevcut akreditasyonlarını yenilemeleri.
 • Belgelenen / belgelenecek kuruluşların uygulamakta oldukları Kalite Yönetim Sistemlerini ISO 9001:2015 versiyonuna göre revize ederek yeni standarda uygun hale getirmeleri.
 • Belgelenen / belgelenecek kuruluşların denetimlerinin yapılması.
 • Mevcut sertifikaların / yeni sertifikaların ISO 9001:2015 versiyonuna göre düzenlenmesi.

Bu sürecin işleyişi sırasında öncelikli olarak müşterilerimizin üzerine düşen sorumluluk;

 • Standardın ISO 9001:2015 versiyonunu edinmeleri,
 • Uyguladıkları kalite yönetim sistemini, standardın yeni versiyonuna göre revize etmeleri,
 • Yapacakları revizyonlar ile ilgili değişiklikleri tanımlamaları, eğitim ihtiyacını belirlemeleri ve sağlamaları,
 • Bu tanımlamalara göre yeni dokümantasyon yapılarını oluşturmaları,
 • Oluşturdukları yeni sisteme göre uygulamalarını güncellemeleri,
 • Kalite Yönetim Sistemlerini standardın yeni versiyonuna uygun halde uygulanmaya başladıktan sonra Belgelendirme Kuruluşundan denetim için randevu almaları.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 14001:2015 DENETÇİLİK EĞİTİMLERİ

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

szutest-mailing-14001-2017

ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 önemli unsurları şunlardır :

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Çevre bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlar.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

Kimler Katılmalı:

 • ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 14001:2015 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA veya IRCA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Çevre Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Çevre yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Çevresel boyut ve etki analizi,
 • ISO 14001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Etki boyut analizi workshop,
 • Denetim simülasyonu,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

2015 yılında ISO 14001:2004 standardı revize edilmiştir. Firmaların 2018 yılı Eylül ayına kadar ISO 14001:2015 geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 önemli unsurları şunlardır :

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Çevre bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlar.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

Kimler Katılmalı:

 • ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 14001:2004 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Çevre Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Çevre yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Çevresel boyut ve etki analizi,
 • ISO 14001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • İç Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Etki boyut analizi workshop,
 • Denetim simulasyonu,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara ‘’SZUTEST onaylı İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

2015 yılında ISO 14001:2004 standardı revize edilmiştir. Firmaların 2018 yılı Eylül ayına kadar ISO 14001:2015 geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 önemli unsurları şunlardır :

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Çevre bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlar.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

Kimler Katılmalı:

 • ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 14001:2004 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Çevre Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri
 • Çevre yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak
 • Çevresel boyut ve etki analizi
 • ISO 14001 standart gerekliliklerini yorumlama
 • Etki boyut analizi workshop

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara ‘’SZUTEST onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

2015 yılında ISO 14001:2004 standardı revize edilmiştir. Firmaların 2018 yılı Eylül ayına kadar ISO 14001:2015 geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Değerli müşterilerimiz;

2015 yılında yayınlanan ISO 14001 standardının 2015 versiyonu için geçiş süreci en geç 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Bu sürecin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

 • TÜRKAK’ın ISO 14001:2015 standardı ile ilgili kendi akreditasyon ve yetkilendirme sürecini tamamlaması.
 • Belgelendirme Kuruluşlarının TÜRKAK’tan ISO 14001:2015 versiyonu için akredite olmaları ya da mevcut akreditasyonlarını yenilemeleri.
 • Belgelenen / belgelenecek kuruluşların uygulamakta oldukları Çevre Yönetim Sistemlerini ISO 14001:2015 versiyonuna göre revize ederek yeni standarda uygun hale getirmeleri.
 • Belgelenen / belgelenecek kuruluşların denetimlerinin yapılması.
 • Mevcut sertifikaların / yeni sertifikaların ISO 14001:2015 versiyonuna göre düzenlenmesi.

Bu sürecin işleyişi sırasında öncelikli olarak müşterilerimizin üzerine düşen sorumluluk;

 • Standardın ISO 14001:2015 versiyonunu edinmeleri,
 • Uyguladıkları çevre yönetim sistemini, standardın yeni versiyonuna göre revize etmeleri,
 • Yapacakları revizyonlar ile ilgili değişiklikleri tanımlamaları, eğitim ihtiyacını belirlemeleri ve sağlamaları,
 • Bu tanımlamalara göre yeni dokümantasyon yapılarını oluşturmaları,
 • Oluşturdukları yeni sisteme göre uygulamalarını güncellemeleri,
 • Çevre Yönetim Sistemlerini standardın yeni versiyonuna uygun halde uygulanmaya başladıktan sonra Belgelendirme Kuruluşundan denetim için randevu almaları.

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

szutest-mailing-22000new

ISO 22000 Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve tüm dünyada tanınan gıda güvenliği yönetim sistemini tanımlar. Standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilir. Gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri ISO 22000 standardına göre belgelendirilebilirler.

ISO 22000:2005 Sisteminin Faydaları:

 • Maliyeti azaltır.
 • Tüketici güvenini arttırır.
 • Ölüm, hastalık gibi gıda güvenliği vakaları ile geri çağırmaları azaltır.
 • Çalışan motivasyonunu arttırır.
 • Rekabeti güçlendirir.
 • Marka değerini arttırır.

Kimler katılmalı:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında FSMS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA veya IRCA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • ISO 22000 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • HACCP, ÖGP, OÖGP Workshopları,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000 Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve tüm dünyada tanınan gıda güvenliği yönetim sistemini tanımlar. Standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilir. Gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri ISO 22000 standardına göre belgelendirilebilirler.

ISO 22000:2005 Sisteminin Faydaları:

 • Maliyeti azaltır.
 • Tüketici güvenini arttırır.
 • Ölüm, hastalık gibi gıda güvenliği vakaları ile geri çağırmaları azaltır.
 • Çalışan motivasyonunu arttırır.
 • Rekabeti güçlendirir.
 • Marka değerini arttırır.

Kimler katılmalı:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında FSMS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • ISO 22000 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • HACCP Workshop,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000 Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve tüm dünyada tanınan gıda güvenliği yönetim sistemini tanımlar. Standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilir. Gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri ISO 22000 standardına göre belgelendirilebilirler.

ISO 22000:2005 Sisteminin Faydaları:

 • Maliyeti azaltır.
 • Tüketici güvenini arttırır.
 • Ölüm, hastalık gibi gıda güvenliği vakaları ile geri çağırmaları azaltır.
 • Çalışan motivasyonunu arttırır.
 • Rekabeti güçlendirir.
 • Marka değerini arttırır.

Kimler katılmalı:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • ISO 22000 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • HACCP, ÖGP, OÖGP Workshop,
 • Sınav

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ DENETÇİLİK EĞİTİMLERİ

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

szutest-mailing-18001new

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Kuruluşlar her gün artan bir şekilde çalışmalarından kaynaklanan risklerin azaltılması ve kontrolü ile ilgili ticari, yasal ve etik baskı altına girmektedirler.

İşyerinde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim sisteminin gereklilikleri tanımlayan uluslararası tek standarttır.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Kazalardan  oluşan maliyetler düşer.
 • İş Sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Yürürlükteki yasal gereklilikleri takip etmenizi sağlar.
 • Prestijini arttırır.
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili olası endişelerin azalmasına ve ilgili taraflarla pozitif iletişim kurulmasına yardımcı olur.
 • Potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin minimize edilmesini sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak yetkinliklerini geliştirir.

Kimler Katılmalı:

 • OHSAS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında OHSAS 18001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında OHSAS 18001:2007 gerekliliklerini esas alan OHSAS ‘i uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında OHSAS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anahtar ilkeleri,
 • 18001 yönetim sistemi terimler, tanım ve kurallarını anlamak,
 • Tehlike ve risk analizi değerlendirmesi,
 • ISG yönetim sisteminin bir parçası olarak yasal uygunluk yönetiminin denetlemek,
 • OHSAS 18001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Risk analizi workshop,
 • Denetim simülasyonu,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “RABQSA veya IRCA Onaylı OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

OHSAS 18001:2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Kuruluşlar her gün artan bir şekilde çalışmalarından kaynaklanan risklerin azaltılması ve kontrolü ile ilgili ticari, yasal ve etik baskı altına girmektedirler.

İşyerinde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim sisteminin gereklilikleri tanımlayan uluslararası tek standarttır.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Kazalardan  oluşan maliyetler düşer.
 • İş Sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Yürürlükteki yasal gereklilikleri takip etmenizi sağlar.
 • Prestijini arttırır.
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili olası endişelerin azalmasına ve ilgili taraflarla pozitif iletişim kurulmasına yardımcı olur.
 • Potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin minimize edilmesini sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak yetkinliklerini geliştirir.

Kimler Katılmalı:

 • OHSAS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında OHSAS 18001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında OHSAS 18001:2007 gerekliliklerini esas alan OHSAS ‘i uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında OHSAS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Bir iç tetkikçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anahtar ilkeleri,
 • 18001 yönetim sistemi terimler, tanım ve kurallarını anlamak,
 • Tehlike ve risk analizi değerlendirmesi,
 • ISG yönetim sisteminin bir parçası olarak yasal uygunluk yönetiminin denetlemek,
 • OHSAS 18001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Risk analizi workshop,
 • Denetim simülasyonu,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

OHSAS 18001:2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Kuruluşlar her gün artan bir şekilde çalışmalarından kaynaklanan risklerin azaltılması ve kontrolü ile ilgili ticari, yasal ve etik baskı altına girmektedirler.

İşyerinde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim sisteminin gereklilikleri tanımlayan uluslararası tek standarttır.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Kazalardan  oluşan maliyetler düşer.
 • İş Sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Yürürlükteki yasal gereklilikleri takip etmenizi sağlar.
 • Prestijini arttırır.
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili olası endişelerin azalmasına ve ilgili taraflarla pozitif iletişim kurulmasına yardımcı olur.
 • Potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin minimize edilmesini sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak yetkinliklerini geliştirir.

Kimler Katılmalı:

 • OHSAS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında OHSAS 18001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında OHSAS 18001:2007 gerekliliklerini esas alan OHSAS ‘i uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında OHSAS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anahtar ilkeleri,
 • 18001 yönetim sistemi terimler, tanım ve kurallarını anlamak,
 • Tehlike ve risk analizi değerlendirmesi,
 • ISG yönetim sisteminin bir parçası olarak yasal uygunluk yönetiminin denetlemek,
 • OHSAS 18001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • Risk analizi workshop,
 • Sınav.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Modern sağlık sistemi, sağlık teknolojilerinin ve insan kaynaklarının desteğine güvenmektedir. Tıbbi cihazlar,  sağlık teknolojilerinin bir yönü olup görevlerini etkin ve verimli şekilde gerçekleştiren sağlık hizmetleri sağlayan kişiler ile donatılmıştır. Her ne kadar tıbbi cihazlar daha iyi hizmet için fırsat sağlasa da; yönetim, kullanım, tedarik ve eleme için ulusal sistemin yokluğu sağlık hizmetlerinde teslim ücretlerinin orantısız şekilde yükselmesine neden olmaktadır. Üye ülkelerin bu ürünlerin seçimi, tedariki, kullanımı ve yönetiminin standardizasyonu ve düzenlemesi için sistemler oluşturması gerekmektedir.

Kimler Katılmalı:

 • ISO 13485:2016 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 13485 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 13485:2016 gerekliliklerini esas alan Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında ISO 13485:2016 iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,

Kurs İçeriği:

 • Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Medikal cihazlar kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 13485 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 13485:2016 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Dünya nüfusunun çoğunluğu yeterli, güvenli ve güvenilir tıbbi cihaza erişiminden; kendi sağlık sistemlerindeki aksaklıklar nedeniyle yoksun bırakılmıştır. Bölgesel durum, yetersiz veri ve bilgi birikimindeki boşluklar tıbbi cihaza değer biçilmesini zorlaştırmaktadır. Talebin uygun yönetimi, gerçekte ihtiyaç duyulan değerlendirme, yeterli tedarik, uygun kurulum, önleyici bakım, akılcı kullanım ve kalite güvence olmaksızın gelişmeye başlayan maliyetlerin kontrol altına alınması sağlık hizmeti sağlayıcıları için zordur.

ISO 13485:2016 standardı, tıbbi cihaz ve ilgili hizmetlerin, müşteri taleplerinin ve düzenleyici gerekliliklerin kalıcı biçimde kuruluş tarafından sağlama yeteneğinin göstermek için  kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini özelliştirmektedir.

Kimler Katılmalı:

 • ISO 13485:2016 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 13485 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 13485:2016 gerekliliklerini esas alan Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında ISO 13485:2016 iç denetimlerini gerçekleştirenler,

Kurs İçeriği:

 • Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Medikal cihazlar kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 13485 standart gerekliliklerini yorumlama,

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 13485:2016 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek…

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Maliyetlerin azalmasında,
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde,
 • Sürdürülebilir çevre katılımının gösterilmesinde,
 • Bir politika oluşturma ve bu nasıl işlediğini gözlemlemede,
 • Fix hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde katma değer oluşturur.

Kimler Katılmalı:

 • EnYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 50001:2018 gerekliliklerini esas alan EnYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında EYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA / IRCA Sertifikalı bir Denetçi / Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Enerji Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Enerji yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Enerji risk analizi,
 • ISO 50001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “RABQSA veya IRCA Onaylı Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek…

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Maliyetlerin azalmasında,
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde,
 • Sürdürülebilir çevre katılımının gösterilmesinde,
 • Bir politika oluşturma ve bu nasıl işlediğini gözlemlemede,
 • Fix hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde katma değer oluşturur.

Kimler Katılmalı:

 • EnYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 50001:2018 gerekliliklerini esas alan EnYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında EYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Enerji Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri
 • Enerji yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Enerji risk analizi,
 • ISO 50001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 50001:2018 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek…

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Maliyetlerin azalmasında,
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde,
 • Sürdürülebilir çevre katılımının gösterilmesinde,
 • Bir politika oluşturma ve bu nasıl işlediğini gözlemlemede,
 • Fix hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde katma değer oluşturur.

Kimler Katılmalı:

 • EnYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 50001:2018 gerekliliklerini esas alan EnYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Bir kuruluşta enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Enerji Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Enerji yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Enerji risk analizi,
 • ISO 50001 standart gerekliliklerini yorumlama.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİLERİ

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Müşteri memnuniyetinin temel kuralı, müşteri gözü ile bakmaktır. Müşteri gözü ile bakmak, tüm süreçlerimizi müşteri odaklı hale getirmektir. Müşteri neden memnun olsun isteriz? Çünkü memnun müşteri sadık kalacaktır. Memnun bir müşteri memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken, memnuniyetsizliğini ortalama 20 kişiye aktarmaktadır. Müşterinin hizmet beklentisi ile aldığı hizmeti algılaması arasında her zaman farklılık olabilir. Öyleyse bu farklılığın giderilmesi hem de hizmeti sunan çalışanın ortak sorumluluğudur.

“Müşteri şikayetlerinin ele alınması” sürecini etkin bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmak hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçmek isteyen kuruluşların yöneticilerine bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak ile ISO 10002:2004 müşteri şikayetleri yönetimi kılavuzunun gerekliliklerini örnekler ile açıklamak ve bu standardı katılımcıların kuruluşlarına özel yorumlamak amacıyla oluşturulmuş bir eğitimdir.

 • Planlama & Politika
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

KİMLER KATILMALI?

 • ISO 10002:2004 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 10002 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 10002:2004 gerekliliklerini esas alan Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler.

KURS İÇERİĞİ:

 • Terimler ve tarifler,
 • ISO 10002, ISO 9001 ve ISO 9004 arasındaki ilişki,
 • “Müşteri şikayetleri” prensipleri (görünürlük, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme),
 • Şikayetleri ele alma çerçevesi,
 • Şikayetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı,
 • Şikayetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikayetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma),
 • Şikayetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “ISO 10002:2004 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Müşteri memnuniyetinin temel kuralı, müşteri gözü ile bakmaktır. Müşteri gözü ile bakmak, tüm süreçlerimizi müşteri odaklı hale getirmektir. Müşteri neden memnun olsun isteriz? Çünkü memnun müşteri sadık kalacaktır. Memnun bir müşteri memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken, memnuniyetsizliğini ortalama 20 kişiye aktarmaktadır. Müşterinin hizmet beklentisi ile aldığı hizmeti algılaması arasında her zaman farklılık olabilir. Öyleyse bu farklılığın giderilmesi hem de hizmeti sunan çalışanın ortak sorumluluğudur.

“Müşteri şikayetlerinin ele alınması” sürecini etkin bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmak hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçmek isteyen kuruluşların yöneticilerine bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak ile ISO 10002:2004 müşteri şikayetleri yönetimi kılavuzunun gerekliliklerini örnekler ile açıklamak ve bu standardı katılımcıların kuruluşlarına özel yorumlamak amacıyla oluşturulmuş bir eğitimdir.

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

KİMLER KATILMALI?

 • ISO 10002:2004 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 10002 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 10002:2004 gerekliliklerini esas alan Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • İç Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler.

KURS İÇERİĞİ:

 • Terimler ve tarifler,
 • ISO 10002, ISO 9001 ve ISO 9004 arasındaki ilişki,
 • “Müşteri şikayetleri” prensipleri (görünürlük, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme),
 • Şikayetleri ele alma çerçevesi,
 • Şikayetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı,
 • Şikayetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikayetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma),
 • Şikayetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “ISO 10002:2004 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Müşteri memnuniyetinin temel kuralı, müşteri gözü ile bakmaktır. Müşteri gözü ile bakmak, tüm süreçlerimizi müşteri odaklı hale getirmektir. Müşteri neden memnun olsun isteriz? Çünkü memnun müşteri sadık kalacaktır. Memnun bir müşteri memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken, memnuniyetsizliğini ortalama 20 kişiye aktarmaktadır. Müşterinin hizmet beklentisi ile aldığı hizmeti algılaması arasında her zaman farklılık olabilir. Öyleyse bu farklılığın giderilmesi hem de hizmeti sunan çalışanın ortak sorumluluğudur.

“Müşteri şikayetlerinin ele alınması” sürecini etkin bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmak hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçmek isteyen kuruluşların yöneticilerine bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak ile ISO 10002:2004 müşteri şikayetleri yönetimi kılavuzunun gerekliliklerini örnekler ile açıklamak ve bu standardı katılımcıların kuruluşlarına özel yorumlamak amacıyla oluşturulmuş bir eğitimdir.

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.

KİMLER KATILMALI?

 • ISO 10002:2004 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 10002 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 10002:2004 gerekliliklerini esas alan Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,

KURS İÇERİĞİ:

 • Terimler ve tarifler,
 • ISO 10002, ISO 9001 ve ISO 9004 arasındaki ilişki,
 • “Müşteri şikayetleri” prensipleri (görünürlük, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme),
 • Şikayetleri ele alma çerçevesi,
 • Şikayetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı,
 • Şikayetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikayetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma),
 • Şikayetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi.

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “ISO 10002:2004 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURMA AŞAMALARI NEDİR?

 • Bilgilerin sınıflandırılması,
 • Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Kayıtları tutma,
 • Yönetimin gözden geçirilmesi,
 • Belgelendirme risk analizi,
 • Risk analizi sonuçlarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,
 • Dokümantasyon oluşturma,
 • Kontrolleri uygulama,
 • İç tetkik.

Kimler Katılmalı:

 • BGYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 27001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 27001:2013 gerekliliklerini esas alan BGYS‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında BGYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA / IRCA Sertifikalı bir Denetçi / Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta bilgi güvenliğinden sorumlu kişiler.

Faydaları:

 • İş devamlılığı: Uzun zaman boyunca işi garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde,  işe devam etme yetisine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: İlk olarak tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından müşterilerin ve tedarikçilerin güvenini kazanır.
 • Bilgilerin farkına varma: Firma hangi bilgilerinin olduğunu ve bilgilerin değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu bilgileri koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma yöntemlerini belirler ve uygulayarak korur.
 • Yasal takipleri önler.
 • Yüksek prestij sağlar.
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 • Müşterileri değerlendirdiğinde, rakip firmalara göre daha iyi değerlendirilir.
 • Personelin motivasyonunu arttırır.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine uygunluk için gereklidir.

Kurs İçeriği:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Bilgi Güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 27001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “RABQSA / IRCA Onaylı ISO 27001:2013 BGYS Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Eğitim faaliyetlerinizde, %60’a varan KOSGEB hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURMA AŞAMALARI NEDİR?

 • Bilgilerin sınıflandırılması,
 • Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Kayıtları tutma,
 • Yönetimin gözden geçirilmesi,
 • Belgelendirme risk analizi,
 • Risk analizi sonuçlarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,
 • Dokümantasyon oluşturma,
 • Kontrolleri uygulama,
 • İç tetkik.

Kimler Katılmalı:

 • BGYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 27001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 27001:2013 gerekliliklerini esas alan BGYS‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında BGYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta bilgi güvenliğinden sorumlu kişiler.

Faydaları:

 • İş devamlılığı: Uzun zaman boyunca işi garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde,  işe devam etme yetisine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: İlk olarak tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından müşterilerin ve tedarikçilerin güvenini kazanır.
 • Bilgilerin farkına varma: Firma hangi bilgilerinin olduğunu ve bilgilerin değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu bilgileri koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma yöntemlerini belirler ve uygulayarak korur.
 • Yasal takipleri önler.
 • Yüksek prestij sağlar.
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 • Müşterileri değerlendirdiğinde, rakip firmalara göre daha iyi değerlendirilir.
 • Personelin motivasyonunu arttırır.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine uygunluk için gereklidir.

Kurs İçeriği:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Bilgi Güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 27001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara tüm dünyada geçerliliği olan “SZUTEST ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Eğitim faaliyetlerinizde, %60’a varan KOSGEB hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURMA AŞAMALARI NEDİR?

 • Bilgilerin sınıflandırılması,
 • Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Kayıtları tutma,
 • Yönetimin gözden geçirilmesi,
 • Belgelendirme risk analizi,
 • Risk analizi sonuçlarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,
 • Dokümantasyon oluşturma,
 • Kontrolleri uygulama,
 • İç tetkik.

Kimler Katılmalı:

 • BGYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 27001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 27001:2013 gerekliliklerini esas alan BGYS‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Bir kuruluşta bilgi güvenliğinden sorumlu kişiler.

Faydaları:

 • İş devamlılığı: Uzun zaman boyunca işi garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde,  işe devam etme yetisine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: İlk olarak tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından müşterilerin ve tedarikçilerin güvenini kazanır.
 • Bilgilerin farkına varma: Firma hangi bilgilerinin olduğunu ve bilgilerin değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu bilgileri koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma yöntemlerini belirler ve uygulayarak korur.
 • Yasal takipleri önler.
 • Yüksek prestij sağlar.
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 • Müşterileri değerlendirdiğinde, rakip firmalara göre daha iyi değerlendirilir.
 • Personelin motivasyonunu arttırır.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine uygunluk için gereklidir.

Kurs İçeriği:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Bilgi Güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak.
 • Risk analizi,
 • ISO 27001 standart gerekliliklerini yorumlama,

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Eğitim faaliyetlerinizde, %60’a varan KOSGEB hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.