KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Kişisel Koruyucu Donanımlar – KKD (Personal Protective Equipment – PPE), kullanıcısına direk veya dolaylı olarak sağlık ve güvenlik sağlaması için tasarlanan donanım, alet veya cihaz olarak tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir

Kişisel Koruyucu Donanımlar – KKD (Personal Protective Equipment – PPE), kullanıcısına direkt veya dolaylı olarak sağlık ve güvenlik sağlaması için tasarlanan donanım, alet veya cihaz olarak tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir. En bilindik donanımlara örnek olarak tulumlar, gözlükler, siperlikler, yansıtıcı yelekler, baretler, toz maskeleri, yüksekten düşmeye karşı güvenlik sağlayan donanımlar verilebilir.  Avrupa Birliği Komisyonu, ‘İş hayatında sağlık ve güven’  yaklaşımında önemli bir parça olan Kişisel Koruyucu Donanımların hem kaliteli hem de güvenli ürün kullanımı konusuna önem vermektedir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (Donanımlar)  2016/425/AB numaralı yönetmeliğe tabii olmakla birlikte CE etiketi taşımaksızın piyasaya arzı ülkemizi de kapsayan yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. 2016/425/AB Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği, ürünlerin kategori ve modüllerine göre uygunluk değerlendirme işlemlerini tanımlamaktadır.

SZUTEST; gerek kendi yetki kapsamında gerekse farklı ülkelerdeki birçok çözüm ortakları ile size ürünlerinizin uygunluğunun değerlendirilmesi, AB Tip İnceleme Sertifikasyonu (EU Type Examination Certification) konusunda sizlere hizmet vermektedir.

Onaylanmış Kuruluş Kapsamımız Hakkında Bilgilendirme

SZUTEST olarak, 2016/425/AB Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği Kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite ve Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş, Onaylanmış Kuruluş faaliyet göstermekteyiz.

CE belgelendirme işlemlerini kendi yetkimiz ile gerçekleştirebileceğimiz Onaylanmış Kuruluş kapsamımızın detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Şimdilik, Covid-19 salgınına karşı koruyucu amaçlarla kullanılan, maske, tulum ve gözlük gibi kapsamlarda CE belgelendirme maksatlı uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Ürün KapsamıÜrün Standartlarıİlgili Modül
Genel Yüz ve Göz KoruyucularTS 5560 EN 166AB Tip incelemesi Ek V (Modül B)

 

Solunum Sistemini Koruyucu Donanımlar

Parçacıklara Karşı

Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler

EN 149AB Tip incelemesi Ek V (Modül B)

Ek VII  (Modül C2)

Ek VIII  (Modül D)

Genel Vücut Koruyucu Ekipmanlar Kimyasal Maddelere Karşı

Koruyucu giyecekler Zararlı Biyolojik Ajanlara Karşı Koruyucu

Ekipman

ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN13034+A1

EN 14126

EN 14605+A1

AB Tip incelemesi Ek V (Modül B)

Ek VII  (Modül C2)

Ek VIII  (Modül D)

EN 149 – KORUYUCU MASKELER

Toz parçacıklara karşı koruma sağlayan EN 149 standardı kapsamındaki maskeler 2016/425/AB Kişisel Koruyucu Ekipmanlar yönetmeliği altında uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemlerine tabii tutulmaktadır. Standardın içerisinde EN 149 maskeler için FFP1, FFP2 ve FFP3 şeklinde bir sınıflandırma mevcut olup uygunluk değerlendirme sürecindeki testler, üreticilerin bu sınıflardan hangisini seçtiğine göre tasarlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

KORUYUCU TULUMLAR

EN 14126 standardı infektif ajanlara ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan tulumları kapsamaktadır. EN 14126 Standardı içerisinde 6 farklı sınıf belirlemiş durumdadır. EN 14126 standardına göre üretim gerçekleştiren ve ürünlerine CE etiketi iliştirmek durumunda olan üreticiler için uygunluk değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde ek standartlar kullanılmak durumundadır. EN 14126 standardı tek başına kullanılamamaktadır. EN 13034 (Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma Sağlayan Kıyafetler) ve EN ISO 13982-1 (hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler) standartları EN 14126 standardının tamamlayıcı standartlarıdır ve belgelendirme sürecinde koruyucu kıyafetler bu standartların gerekliliklerini karşılamak durumundadır.

GÖZLÜKLER ve YÜZ SİPERLERİ

EN 166 standardı kapsamında göz koruması sağlayan gözlük ve yüz siperleri değerlendirilmektedir. EN 166 standardı 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği altında uyumlaştırılmış bir standart olup CE işareti kullanımı zorunlu olan ürünleri kapsamaktadır. EN 166 standardı kapsamındaki koruyucu gözlükler ve yüz siperleri, yönetmelikte tarif edilen Kategori II ürünler olarak değerlendirilmektedir.