Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

Teknik Denetim tarihi basınçlı kaplarla başlar. Buhar makinelerinin icadıyla ivme kazanan sanayileşme beraberinde iş kazalarını da getirmiştir. 19. Yüzyılda patlayan buhar kazanları sebebiyle Avrupa’da bir çok insan hayatını kaybetmiş veya sakat kalmış bunun sonucunda da basınçlı kapların periyodik kontrol süreci başlayarak günümüze kadar gelmiştir.

Basınçlı KaplarSanayileşmenin ilk yıllarında Basınçlı Kapların periyodik kontrolünün başlama sebebinin insan can ve mal güvenliğini korumak olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ise bu iki kritere ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçme kriterinin de eklendiğini görüyoruz.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde periyodik kontrolün hem yüksek basınç altında kimyasal sıvıların depolandığı basınçlı kaplar için hem de düşük basınçla çalışan hidrofor, genleşme tankı, kompresör gibi basit basınçlı kaplar için önemli olduğu çok açıktır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği basınçlı kapların yılda en az 1 kere periyodik kontrolden geçmesini zorunlu kılmaktadır.

PERİYODİK KONTROLÜN FAYDALARI NELERDİR?

İşletmenizdeki basınçlı kapların periyodik kontrollerini yaptırarak hem can ve mal güvenliğiniz hem de temiz bir çevre için adım atmış, ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin zorunlu kıldığı bir uygulamayı yerine getirmiş olacaksınız.

Meydana gelebilecek bir kaza sonrası mevzuatla çelişmemek, adli ve idari mercilere karşı zor durumda kalmamak, “Keşke periyodik kontrolü yaptırsaydık” dememek için bugünden harekete geçin.

Ekipmanlarınızın periyodik kontrolünü düzenli şekilde yaptırdığınızda kazanan Siz ve işletmeniz olacaktır!

PERİYODİK KONTROLÜ YAPTIRIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Periyodik kontrolü yapacak kuruluşun güvenilir, referansları kuvvetli ve teknik uzmanlarının tecrübeli olması işletmenizin yararına olacaktır. Bunların yanında mutlaka TÜRKAK Akreditasyonuna sahip A-Tipi Muayene Kuruluşu olması çok önemlidir.

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’a akredite olmak demek muayene kuruluşunun düzenli olarak denetimlerden geçmesi demektir. Bu denetimlerde muayene kuruluşunun “Gizlilik ve Tarafsızlık” yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin yanında periyodik kontrolü yapacak teknik uzmanların yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olup olmadıkları, periyodik kontrolde kullanılan “Checklist” ve düzenlenen raporların içerik ve formatı gibi birçok husus ayrıca periyodik kontrolde kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının olup olmadığı TÜRKAK Denetçileri tarafından kontrol edilir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği periyodik kontrolü yapacak olan teknik uzmanın “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın web portalı EKİPNET’e” kayıt yaptırıp, bakanlık kayıt numarası almasını ve bu kayıt numarasının periyodik kontrol raporlarında belirtilmesini zorunlu kılmaktadır.

Hizmet alacağınız A-Tipi Muayene kuruluşunu seçerken hem basınçlı kaplarda hem de diğer tüm ekipmanlarınızda periyodik kontrolü gerçekleştirecek teknik uzmanların bu kayıt numarasına sahip olup olmadıkları sorgulanmalıdır.