Asker zehirlenmeleri ISO 22000 GGYS’yi Gündeme Getirdi

Asker zehirlenmeleri gıda güvenliği yönetim sistemi ve belgelendirmeyi gündeme getirdi

Son günlerde Manisa başta olmak üzere bazı illerde askerlerimiz gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya geldi. Bu olaylar gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gündeme getirdi. Gıda ve gıda ile ilgili ürün üreten, satısını veya tedarikini yapan tüm kuruluşlar için ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Askerlerimizin zehirlenmesi, güvenli gıdalar tüketilmesi için gıda sektörüne özel olarak hazırlanmış uluslararası geçerliliği olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerine dikkatleri yeniden çekti.

GIDA SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ ŞARTI

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi; gıda sektörü açısından uygulanması gereken en önemli standart olduğunu söyleyen SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Kalite Müdürü Gıda Mühendisi Yonca Akdağcık, son günlerde asker zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Gıda üreticilerinden satıcılarına, paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, tohum ve yem üreticileri, çiftçiler, otel ve restoranlar, katkı maddesi üreticileri, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, gıda sektörü için ekipman üretim ve satışı yapan kuruluşlar, gıda perakendeci ve toptancıları, taşıma ve depolama hizmeti veren kuruluşlar, haşere mücadele hizmeti veren kuruluşlar olmak üzere gıda zincirindeki tüm kuruluşlara uygulanabilir olması standardın önemini vurgulamaktadır.

ISO 22000 İHALE ŞARTNAMESİNDE DAHİ VAR

Ülkemizde ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistem belgesi gıda güvenliğini garanti altına almak amacıyla gerek özel kuruluşlar, gerekse kamu kuruluşları tarafından satın alma ön şartı veya ihale şartnamesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörel zorluklar ve alt yapı gereksinimleri nedeniyle yönetim sistemlerinin uygulanmasında zorluklar yaşayan gıda sektörü, belgelendirme kuruluşları için önemli bir pazar olmuştur. Gıda güvenliği açısından çok farklı seviyelerde olan kuruluşların neredeyse tamamı ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistem belgesine sahiptir.

SON GÜNLERDEKİ ASKER ZEHİRLENMELERİ…

Bu durum göstermektedir ki aslında belgeden çok yönetim sisteminin uygulanması, hijyen ve diğer gıda güvenliği şartlarına uyulması ve etkin denetimler önemlidir. Ancak ülkemizde çok fazla belgelendirme kuruluşunun bulunması, gıda güvenliği yönetim sistem belgelerinin uygulama olmadan ve denetim gerçekleştirilmeden verilmesine sebep olmuştur. Kamu ihalelerinde yönetim sistemleri belgelerinin istenmesi ise yönetim sistemlerine ilişkin belgeleri bir çok kuruluş için bir kağıt olmaktan ileri götürememiştir.

ISO 22000 STANDARDINA UYAN FİRMALARIN GÜVENLİ GIDA ÜRETEMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL

Gerçekten planlı çalışmak isteyen, gıda güvenliğini düşünerek ilgili yönetim sistemini ISO 22000 standardına uygun bir şekilde kurarak sürdüren ve sistemlerdeki her bir unsuru iyileşme için bir fırsat olarak gören kuruluşların kendilerini geliştirmemeleri ve güvenli gıdalar üretmemeleri mümkün değildir” dedi