305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hangi Ürünleri Kapsar?

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hangi Ürünleri Kapsar?

Yapı Malzemeleri yönetmeliği, inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan ve yapının kalıcı bir parçası haline gelen her türlü ürünü kapsamaktadır. Betonarme binalar, çelik yapılar, stadyumlar, köprüler, tüneller, asfalt yollar ve her türden inşaat mühendisliği işinde kullanılan yapı malzemelerini, bu yönetmeliğin kapsamında düşünmek gerekir ve bu ürünlerin CE markasına tabii olduğunu unutmamak gerekir.

Biraz daha detaya inecek olursak, özellikle de CE markasına tabii olan ürünlerle ilgili yönetmelik, yapının kalıcı bir unsuru olmasından öteye aşağıda sıralanan 7 temel karakteristikten en az birisi ile ilgili yapıya bir performans sağlıyor olması beklenmektedir. Diğer bir deyişle, yapının aşağıdaki özelliklerinden en az birisine katkı sağlamayan ve örneğin sadece dekoratif bir kullanımı olan ürünlerin, bu yönetmeliğe göre CE belgelendirmesi gerçekleştirilmemektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre 7 temel karakteristik, bazı örnek ürünler ve standartları aşağıdaki şekildedir:

Mekanik Dayanım ve Stabilite

 • EN 1090, EN 10219, EN 10025 Yapısal Çelik Ürünler
 • EN 197, EN 12620, EN 1504 Çimento ve Beton Ürünleri
 • EN 13108, EN 12591, EN 14023 Yol İnşaat Ürünleri

Yangın Durumunda Emniyet

 • EN 54, EN 12094 – Yangın Alarm Sistemleri
 • EN 1125, EN 179 – Yangın Çıkış Kapı Komponentleri
 • EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 1634 – Yangına Tepki ve Dayanım Testleri

Hijyen, Sağlık ve Çevre

 • EN 1856, EN 14471, EN 14989 Baca Sistemleri
 • EN 13249, EN 13969, EN 13707 Su Yalıtım ve Geotekstil Ürünleri

Kullanımda Erişilebilirlik ve Güvenlik

 • EN 14041, EN 438, Yer döşemeleri,
 • EN 14351 Kapı ve Pencereler

Gürültüye Karşı Koruma

 • EN ISO 10140, EN ISO 354 Ses Yalıtımı Testleri

Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası

 • EN 13163, EN 14303 Isı Yalıtım Ürünleri
 • EN 442 Panel Radyatörler

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde CE Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilir?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde, ürünlerin risk sınıflarına göre farklı belgelendirme süreçleri mevcuttur. Yönetmeliğe göre bu süreçler ‘’Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri (PDDD)’ solarak tanımlanmıştır ve toplamda 5 adet PDDD sistemi mevcuttur. Bu belgelendirme sistemleri ürünün riski arttıkça yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaktadır.

 

PDDD Sistemleri  Onaylanmış Kuruluşun Görevleri
 Sistem 1+ Numune Alınması
Tip Testlerinin Gerçekleştirilmesi
Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin Denetlenmesi
Tip Testlerinin Sene İçerisinde Tekrar Edilmesi
Senelik Gözetim Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 Sistem 1 Numune Alınması
Tip Testlerinin Gerçekleştirilmesi
Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin Denetlenmesi
Senelik Gözetim Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 Sistem 2+ Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin Denetlenmesi
Senelik Gözetim Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 Sistem 3 Tip Testlerinin Gerçekleştirilmesi
 Sistem 4 Onaylanmış Kuruluşun Herhangi Bir Görevi veya Sorumluluğu Bulunmamaktadır.


Ürünlerine CE etiketi iliştirecek olan üreticiler, ilk olarak ürünlerine ait uyumlaştırılmış standartları belirlemek durumundadır. Bu uyumlaştırılmış standartlar, o ürünün ilgili kullanım alanına göre hangi sisteme göre CE belgelendirilmesi gerektiğini tanımlamıştır. Bu aşamada üreticiler SZUTEST uzmanları ile irtibata geçerek, ürünün standardı ve ilgili belgelendirme sistemi ile ilgili bilgileri teyit edebilirler.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine Göre Belgelendirme Maliyetleri ve Süreçleri

Hali hazırda bu yönetmelik altında toplamda 600’den fazla uyumlaştırılmış standart bulunmaktadır. Bu denli geniş bir kapsam söz konusu olunca maalesef belgelendirme maliyetleri ve süreçleri de çok ciddi oranda değişkenlik göstermektedir. CE belgelendirme süreci ve maliyetleri, ürünün standardına, kullanım alanına, tabii olduğu testlere ve belgelendirme sistemine göre değişken olduğu için bunu net bir şekilde belirlemek mümkün olmamaktadır.

Dilerseniz bu konuda da SZUTEST uzmanları ile iletişime geçerek detaylı bilgi ve teklif alabilirsiniz.

 

Yapı ve Ekipman Güvenliği Departman Müdürü

İlker Erdinç ELİNÇ