Çocuk Oyun Alanları

Çocuk oyun alanları, insanların ve en önemlisi çocukların beklentilerini karşılayabilmesi yani hem güvenli hem de eğlenceli olması için birtakım çağdaş tasarım kriterlerine uyumlu olması gerekmektedir.

Çocuk oyun alanları, kamuya açık veya özel kullanım alanlarında çocukların oyun oynaması için kurulan tesislerdir. Çocuk oyun alanlarının periyodik kontrolleri ilk kurulduğunda ve sonrasında her yıl düzenli olarak yapılmalıdır.

Kontrollerde standartların talep ettiği ölçülerde kurulum şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Vandalizm ya da olumsuz hava koşullarının yaratacağı deformasyonlar nedeniyle kontrolleri yılda 1 kez yapılan kontroller ile denetlenmelidir. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

 • Güvenlik
 • Fonksiyon
 • Yaş Gruplaması
 • Sosyal İletişim
 • Konfor
 • Malzeme yapısı
 • Bakım

Oyun alanlarında yaşanılan kazaların %60’ının düşme ile gerçekleştiği belirtilmektedir. %40’ı ise hareket halinde iken bir elemanın veya başka bir çocuğun çarpması ile, keskin köşelerin, çıkıntılı uçların, uygun olmayan bağlantı aparatlarının, kırılmış ve bakım görmemiş elemanların veya bunlara ait parçaların, bozuk zeminlerin yaralanmaları ile oluştuğu belirtilmektedir.

Bu tüm kazaların meydana gelmesinde beş ana faktör aşağıda sıralanmıştır.

 • Oyun alanındaki elemanların gerektiğinden yüksek olması ya da yaş gruplamaları yapılmadan dizayn edilmesi ve yerleştirilmesi
 • Oyun alanındaki zeminin uygun olmaması, yırtık olması ya da bazı bölümlerinin çıkartılmış olması, zeminde takılıp düşmeye sebebiyet verici parçaların bulunması
 • Oyun alanındaki elemanların bakımsız olması, kırık yerlerinin onarılmamış olması, keskin köşe bulundurması vs gibi.
 • Oyun alanlarının bakım onarımlarının yapılmaması
 • Gözetim ve denetim eksikliği

Periyodik kontrol açısından bu kriterler tek tek ele alınıp incelenmeli ve raporlanmalıdır. SZUTEST olarak çocuk oyun alanlarının denetimlerini standartlara uygun olarak, gerekli bilgi ve deneyime sahip uzman kadromuzla Türkiye’nin her noktasında yerine getirmekteyiz. İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • TS EN 12572-1,2,3
 • TS EN 1176 -1,2,3,4,5,6,7,10,11
 • TS EN 1177
 • TS EN 1069-1
 • TS EN 16630
 • TS EN 15567-1,2
 • TS 7941
 • TS 4687
 • TS 13735

Bakımsız ve kontrolü yapılmayan oyun alanları terkedilmişlik ve korku hissi uyandırarak Vandalizm’e uygun ortamlara dönüşmektedir. Düzenli periyotlarla bakım ve denetimlerinin yapılması oyun alanlarını güvenilir mekanlar haline getirecek ve geri kazanılacaktır.