MYK

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRMELERİ

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

SZUTEST de aşağıdaki mesleklerde MYK onayını bu ay içinde tamamlayıp ilgili alanlarda sınav ve eğitim hizmetlerine başlayacaktır.

Kapsamımız

Ulusal Yeterlilik KoduUlusal Yeterlilik AdıKapsamBaşvuru Formu
12UY0092-3Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
12UY0092-4Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0014-3Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0010-3Çelik Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0033-3Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız