ISO 50001 Belgesi nedir, kimler alabilir? 

Teknoloji ve üretim alanlarının her geçen gün artması ve dünya üzerine daha hızlı şekilde yayılması, sanayilerde enerji kullanımının artmasına neden olmaktadır. bu etken, başta insan sağlığı olmak üzere doğa ve diğer canlıların hayat haklarını ipotek altına almaya yol açmaktadır. Yaşanan bu olumsuz olaylar tabi ki sadece canlıların hayatlarında kısıtlamalara yol açmamaktadır aynı zamanda ülkede müthiş bir enerji açığının ortaya çıkmasına neden olmakta ve bunun faturası da tüm ülke halkına yansımaktadır. Enerji tasarrufu yapabilmek için belli bazı standartlara uymak gerekmektedir. Üretim tesislerinde kullanılan enerjinin aza indirgenmesi ve bu az enerji ile çok üretim yapılabilmesi için getirilen bazı yasalar uluslararası standartlar arasına alınmıştır. 1947 yılında Cenevre’de kurulan ISO “Uluslararası Standartlar Teşkilâtı” sürekli olarak yenilikler yaparak farklı alanlarda üretim yapan sektörler için bazı kurallar getirir ve bu kurallara uygun şekilde üretim yapanlara biz izin belgesi veya sertifika verir. Bu sertifikaya sahip olan üreticiler, ürünlerini dünya pazarlarında daha rahat sergileyebilirler ve Pazar payına düşen miktarlarını daha rahat elde edebilirler. Yine bu standartlar topluluğunun getirmiş olduğu zorunluluk belgelerinden biri de ISO 50001 belgesidir. Bu belgenin amacı; enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramlarının önemine işaret etmektir. Enerji Yönetim Sistemi Standardı olarak da adlandırılan bu standarda uygun şekilde hareket eden firmalar, belge sahibi olmaya hak kazanırlar ve istedikleri gibi Avrupa Birliği üye ülkelerine ihracat yapabilirler.